Aktualności wg lat: 2012

 • Postęp prac na budowie metra – Stacja C10 Rondo ONZ

  Na budowie stacji Rondo ONZ kończą się prace związane z konstrukcją płyty stropowej korpusu stacji, wkrótce zacznie się głębienie wykopu. Wcześniej wykonane zostały już ściany szczelinowe, które są prawdopodobnie najgłębsze w Polsce i sięgają nawet 56 metrów ppt. Równocześnie trwa budowa przejść podziemnych zlokalizowanych pod rondem. Pasaże podziemne realizowane są w otoczeniu ścianek szczelnych zagłębionych w półzwarte gliny lodowcowe. Podczas prac ziemnych w glinach odkopano rzadko spotkaną bochenkowatą konkrecję krzemienia.

 • Postęp prac na budowie metra - wentylatornia V10

  Wentylatornia szlakowa zlokalizowana pod ul. Prostą realizowana będzie przy użyciu metody stropowej, obecnie wykonana została płyta stropowa oraz ułożone zostały warstwy nasypu, które w przyszłości posłużą jako podłoże pod jezdnie ulicy. Tarcze TBM przebiły ściany wentylatorni pozostawiając w jej podłożu tunele, które należy rozebrać w momencie wykonywania płyty dennej obiektu. Wszystkie wentylatornie szlakowe zlokalizowane na szlaku II linii metra należą do bardzo trudnych w realizacji inwestycji budowlanych.

 • Piano House

  Rozpoczęła się budowa płyty dennej w apartamentowcu zlokalizowanym u zbiegu ul. Zajęczej i Topiel. W poziomie posadowienia zalegają półzwarte iły tzw. pstre, których wielokolorowość został przedstawiona na fotografiach widocznych poniżej. Iły posłużyły również do zakotwienia ścian szczelinowych i odcięcia napływu wody gruntowej do wnętrza wykopu. Ściany szczelinowe o długości kilkunastu metrów wykonał generalny wykonawca: konsorcjum Bilfinger Berger Budownictwo S.A. i IDS-BUD Sp. z o.o. W sąsiedztwie opisywanej inwestycji prowadzone są prace budowlane przy wentylatorni szlakowej V13, jednej z sześciu na trasie przebiegu centralnego odcinka II linii metra.

 • Kamienica Krasińskich

  Po wykonaniu ścian szczelinowych sięgających warstwy gruntów nieprzepuszczalnych, którymi w tym rejonie są plioceńskie iły i wykonaniu płyty dennej rozpoczęły się prace związane z konstrukcją ścian oraz stropu garażu podziemnego. Nowe skrzydło kamienicy posiadać będzie dwupoziomowy garaż oraz 6-7 kondygnacji nadziemnych. Inwestorem jest Hochtief Development Poland, który odkupił budynek od firmy Dom Development i zamierza urządzić w nim powierzchnie biurowe najwyższej klasy. Historia kamienicy sięga pierwszej dekady XX wieku, inicjatorem projektu była rodzina Krasińskich, która jednak jeszcze w czasie budowy zdecydowała się odsprzedać budynek hrabiemu Raczyńskiemu.

 • Wiercenia w tunelu Wisłostrady

  Trwają końcowe prace związane z badaniami podłoża tunelu Wisłostardy. Z poziomu płyty dennej tunelu wykonano szereg otworów badawczych. W części z nich zainstalowano rury do badania geofizycznego typu cross hole, które polega na pomiarze czasu propagacji fali pomiędzy poszczególnymi otworami. Jeden otwór służy jako źródło impulsu, natomiast otwór sąsiedni wyposażony jest w odbiorniki sygnału tzw. geofony (rozmieszczone na różnych głębokościach), rejestrujące czasy przebiegu fali. Na tej podstawie uzyskujemy pełny obraz przestrzeni gruntowej.

 • Postęp prac na stacji C9 - wieloetapowa budowa płyty dennej

  Stacja i komora torów odstawczych przy Rondzie Daszyńskiego są już prawie gotowe. Do zakończenia głównych prac pozostała jedynie konstrukcja płyty dennej. Prace przy stacji wykonywane są w otoczeniu ścian szczelinowych, natomiast dno zostało uszczelnione poprzez zastosowanie dwóch przesłon filtracyjnych z jet groutingu. Ze względu na „nieszczelności” tej złożonej konstrukcji, należało zastosować doraźne odwodnienie umożliwiające prace na dnie wykopu.

 • Inklinometry

  Przy kościele Św. Anny zamontowano kolumny inklinometryczne służące do monitoringu przemieszczeń wewnątrz podłoża gruntowego. Inklinometry zbudowane są z rur włoskiej produkcji Sisgeo o średnicy 70 mm i sięgają poniżej podnóża skarpy, na której usytuowana jest świątynia. Po wprowadzeniu rury do otworu wiertniczego wykonuje się iniekcję cementową, celem ustabilizowania kolumny. W zamontowanych inklinometrach wykonuje się pomiar bazowy, do którego następnie będą porównywane kolejne pomiary kontrolne przeprowadzane w przyszłości. Różnice w odczytach będą świadczyły o występowaniu przemieszczeń wewnątrz gruntu, które mogą być skutkiem ruchów masowych.

 • Geologia a budowa metra - konferencja

  11 października 2012 w warszawskim hotelu Novotel, obyła się międzynarodowa konferencja pt. Geologiczne czynniki budowy metra w miastach europejskich. Konferencję o charakterze promocyjno-informacyjnym zorganizował ZTM Warszawa. Ponad 100 uczestników wysłuchało prelegentów zarówno z Polski jak i z zagranicy. Referaty dotyczyły interesujących zagadnień z dziedziny projektowania oraz wykonawstwa stacji kolei podziemnej, tuneli i innych obiektów towarzyszących budowie metra.

 • Odbiór gruntu w wykopie ...?

  Na budowie przedszkola na warszawskiej Białołęce, podczas odbioru dna wykopu stwierdzono w podłożu grunty nasypowe. Zaprojektowany poziom posadowienia na gł. 1,0 metra okazał się niewystarczający, ze względu na lokalizację budynku w zlikwidowanym zbiorniku wodnym. Staw został zasypany gruntem spoistym z domieszką gruzu budowlanego i śmieci. Na opisywanej działce nasypy sięgały gł. 1,5 - 1,7 m ppt., głębiej występowała około 30 cm warstwa torfu. Dla bezpiecznego posadowienia, nawet tego niewielkiego budynku, konieczna była wymiana gruntu. Wykopy pod ławy fundamentowe osiągnęły głębokość 2 metrów ppt.

 • Wykop o objętości 2 mln m3

  Z budowy Dworca Łódź Fabryczna wyjechały pierwsze ciężarówki z gruntem z wykopu. Urobek będzie gromadzony w położonym pod miastem wyrobisku pokopalnianym. Z placu budowy należy wywieść około 1,800 mln m3 gruntu – co przy pojedynczym obiekcie kubaturowym jest rekordem. Dla porównania z budowy Stadionu Narodowego wywieziono 0,270 mln m3, a z największego polskiego centrum handlowego - warszawskiej Arkadii wywieziono 0,400 mln m3. Większe prace ziemne zaplanowane są na budowie centralnego odcinaka II linii metra, gdzie z 7 stacji należy usunąć około 1,200 mln m3 gruntu, a łącznie z tunelami i obiektami towarzyszącymi nawet 2,500 mln m3 urobku. Pojemność jednej wywrotki to około 10 -15 m3.

Podział na strony