Kamienica Krasińskich

Po wykonaniu ścian szczelinowych sięgających warstwy gruntów nieprzepuszczalnych, którymi w tym rejonie są plioceńskie iły i wykonaniu płyty dennej rozpoczęły się prace związane z konstrukcją ścian oraz stropu garażu podziemnego. Nowe skrzydło kamienicy posiadać będzie dwupoziomowy garaż oraz 6-7 kondygnacji nadziemnych. Inwestorem jest Hochtief Development Poland, który odkupił budynek od firmy Dom Development i zamierza urządzić w nim powierzchnie biurowe najwyższej klasy.

Historia kamienicy sięga pierwszej dekady XX wieku, inicjatorem projektu była rodzina Krasińskich, która jednak jeszcze w czasie budowy zdecydowała się odsprzedać budynek hrabiemu Raczyńskiemu.