Aktualności: Rozbudowy, przebudowy i rozbiórki

 • Rozbudowa Osiedla Grafitowa w Pruszkowie

  Zabytkowy budynek Fabryki Majewskiego

  W Pruszkowie, przy ulicy Ołówkowej, rozpoczęła się budowa budynku nr 4 Osiedla Grafitowa. Geotest przygotował dokumentację geotechniczną dla inwestycji, a obecnie prowadzi nadzór geotechniczny. Budynek nr 4, tak jak i poprzednie, będzie miał jedną kondygnację podziemną.

 • Wyburz i zbuduj

  Pod takim hasłem powstaje budynek mieszkalny przy ul. Lazurowej, w miejscu istniejącego garażu wielopoziomowego o dwóch kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej. Inwestycja podzielona została na dwa etapy. Pierwszy polega na wyburzeniu połowy istniejącego garażu i wybudowaniu połowy nowo projektowanego budynku mieszkalnego, przy zachowaniu ciągłego funkcjonowania pozostawionej części garażu. Po zakończeniu prac budowlanych etapu I, użytkownicy garażu przeniesieni zostaną do nowej hali garażowej znajdującej się w budynku mieszkalnym.

 • Mieszkaniówka na Powiślu

  U zbiegu Tamka i Kruczkowskiego trwają prace budowlane przy konstrukcji części podziemnej 8 kondygnacyjnego apartamentowca. Generalnym wykonawca jest firma Kalter, natomiast dokumentację geologiczno-inżynierską dla inwestycji opracowało SGGW. Budynek w całości posadowiony zostanie w obrębie iłów plioceńskich w stanie twardoplastycznym i półzwartym. Pomimo zwartej konsystencji tych gruntów, bardzo często wykazują one znaczne odkształcenia na skutek prowadzenia prac ziemnych w ich obrębie. Należy pamiętać, że iły charakteryzują się względnie niskimi wartościami modułu ściśłiwości wynoszącego przeważnie od 20-50 MPa w zależności od stanu i głębokości ich zalegania.

 • Efektowne wyburzenia

  Trwają prace rozbiórkowe na dawnym terenie Ruchu i IPN-u zlokalizowanym przy Rondzie Daszyńskiego. Na działce powstanie m.in. wieżowiec o wysokości 29 kondygnacji nadziemnych i czterech kondygnacjach podziemnych. Inwestycje prowadzona będzie w kilku etapach. W skład kompleksu wejdą oprócz wspomnianego 180 metrowego wieżowca zlokalizowanego przy ul. Towarowej, biurowiec na rogu ul. Prostej i Wroniej (10 kondygnacji) oraz budynek przy ul. Łuckiej o wysokości do 14 kondygnacji. Inwestorem jest Skanska.

 • Rozbiórki przy Elektrowni Powiśle

  Teren uruchomionej w 1904 roku Elektrowni Powiśle w najbliższym czasie przekształci się w kompleks biurowo-usługowo-mieszkaniowy. Inwestorem jest Hochtief Development Poland. Aktualnie trwają prace rozbiórkowe, docelowo obiekt będzie posiadał powierzchnię ponad 40 000 m2. Wraz z budową BUW, Centrum Nauki Kopernik opisywany kompleks stanie się symbolem odnowionego Powiśla, które w najbliższym czasie zostanie skomunikowane z centrum stolicy poprzez II linię metra oraz ożywione nowymi Bulwarami Wiślanymi. Deweloperzy już dawno docenili atuty tej dzielnicy o czym świadczą kolejne inwestycje mieszkaniowe realizowane w tej okolicy.

 • Rozbiórka PAXu

  Dobiegają końca prace rozbiórkowe budynku PAX-u zlokalizowanego u zbiegu Alei Niepodległości i ulicy Naruszewicza, w którym od końca lat ’40 XX wieku do roku 2004 mieściło się katolickie liceum. Budynek posiadał wspólną ścianę z jednym z najdroższych ówczesnych budynków mieszkalnych w stolicy Apartamentami Wierzbno. Obecne założenia projektowe przewidują powstanie równie luksusowego budynku mieszklanego o wysokości 10 kondygnacji z dwupoziomowym garażem podziemnym. W tym rejonie Warszawy, na skutek głęboko położonego zwierciadła wody gruntowej, budowa podziemnych kondygnacji jest znacznie łatwiejsza i tańsza niż w innych rejonach stolicy. Inwestorem jest Dom Development, natomiast badania podłoża gruntowego i dokumentację geologiczno-inżynierską opracował Geotest.

 • Rozbudowa Hotelu Airport Okęcie

  Trwają prace budowlane przy nowym hotelu w pobliżu portu lotniczego Okęcie. Przy ul. 17 Stycznia powstanie 11 kondygnacyjny budynek z jednopoziomowym garażem podziemnym. Kondygnacja podziemna zagłębiona została na głębokość 3,5 m ppt . W podłożu panują złożone warunki gruntowe. W warstwie przypowierzchniowej rozpoznano grunty spoiste o niewielkiej nośności oraz wysoki poziom wody gruntowej, które wymusiły zastosowanie ścian szczelinowych. Poniżej poziomu fundamentów, stwierdzono występowanie glin piaszczystych w stanie półzwartym oraz zgęszczonych piasków. Autorem projektu jest pracownia Decorum, badania oraz dokumentację geologiczno-inżynierską wykonał Geotest.

 • Galeria Mokotów powiększy się

  O prawie 5 tys. metrów kwadratowych powiększy się Galeria Mokotów, której rozbudowa trwa od kilku miesięcy. Dobudówka w kształcie litery L powstaje wzdłuż ul. Wołoskiej, gdzie zaprojektowano posadowienie na stopach fundamentowych oraz wzdłuż ul. Uniechowskiego, gdzie wykonano pale fundamentowe. Posadowienie pośrednie wykonano ze względu na obciążenie mimośrodowe tej części konstrukcji. Grunty w tym miejscu należą do silnie skonsolidowanych. Wykonane sondowania statyczne CPT wykazały obecność zwartych glin, których stopień plastyczności IL< 0.00.

 • Kamienica Krasińskich

  Po wykonaniu ścian szczelinowych sięgających warstwy gruntów nieprzepuszczalnych, którymi w tym rejonie są plioceńskie iły i wykonaniu płyty dennej rozpoczęły się prace związane z konstrukcją ścian oraz stropu garażu podziemnego. Nowe skrzydło kamienicy posiadać będzie dwupoziomowy garaż oraz 6-7 kondygnacji nadziemnych. Inwestorem jest Hochtief Development Poland, który odkupił budynek od firmy Dom Development i zamierza urządzić w nim powierzchnie biurowe najwyższej klasy. Historia kamienicy sięga pierwszej dekady XX wieku, inicjatorem projektu była rodzina Krasińskich, która jednak jeszcze w czasie budowy zdecydowała się odsprzedać budynek hrabiemu Raczyńskiemu.

 • Dworzec Łódź Fabryczna

  Rozpoczęły się prace budowlane przy dworcu kolejowym Łódź Fabryczna. Obecnie wykonywane są roboty rozbiórkowe, zniknął już między innymi stary budynek dworca. Budowa nowej Łodzi Fabrycznej jest największą inwestycją kolejową obecnie realizowaną w Polsce. Koszt przebudowy to blisko 2 mld PLN. Generalnym wykonawcą prac budowlanych jest konsorcjum: Torpol , Astaldi, INTERCOR oraz Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów. Planowany termin zakończenia budowy to rok 2015.

Podział na strony