Aktualności wg lat: 2012

 • Eurocentrum Office Complex

  Rozpoczęły się prace wyburzeniowe na terenie kolejnej inwestycji biurowej na warszawskiej Ochocie. Eurocentrum Office Complex powstaje w miejscu rozpoczętego przed laty kompleksu zabudowy biurowej, z którego ostatecznie ukończono tylko jeden budynek zlokalizowany u zbiegu Al. Jerozolimskich i ul. Grzymały –Sokołowskiego. Inwestroem Eurocentrum Office Complex jest jedna z najbardziej renomowanych firm działających na rynku nieruchomości Grupa Capital Park. Budynek będzie posiadał 15 kondygnacji nadziemnych i 3 poziomowy garaż podziemny.

 • Stacja C14 – Stadion

  Prace budowlane przy II linii metra w Warszawie nabierają rozpędu. W ostatnich dniach uruchomiono drugą tarczę TBM, która drążyć będzie tunel szlakowy od stacji Rondo Daszyńskiego w kierunku centrum Warszawy. Obecnie wydrążonych jest około 100 metrów tunelu. Dużo bardziej zaawansowane są prace przy stacjach. Jedną z najbardziej interesujących jest stacja C14, zlokalizowana przy dworcu kolejowym - Warszawa Stadion, która w przyszłości będzie stanowić stację przesiadkową II i III linii metra.

 • Targi Geologia 2012

  W dniach 24 i 25 maja na dziedzińcu Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie odbyły się targi Geologia Geo –Eco- Tech. W części wystawienniczej zlokalizowane zostały stoiska wielu firm branżowych, można było również zapoznać się z nowościami na rynku sprzętu poszukiwawczego i badawczego.

 • Osiedle Wilno

  Przy ulicy Wiernej w Warszawie Powstaje jedno z największych osiedli mieszkaniowych w stolicy. Docelowo zajmie ono powierzchnię 50 hektarów. Inwestorem jest Dom Development. Budowa geologiczna podłoża w rejonie inwestycji nie należy do złożonych. Poniżej przypowierzchniowej warstwy osadów facji powodziowej reprezentowanych przez pyły i gliny w stanie plastycznym, zalegają średnio zagęszczone piaski średnie i grube. Jednym problemem na palcu budowy jest woda gruntowa, której zwierciadło występuje powyżej poziomu posadowienia płyty dennej.

 • Warsaw Spire

  Na warszawskiej Woli, w rejonie ulic Towarowej, Łuckiej, Wroniej i Grzybowskiej powstaje budynek biurowy o wysokości 220 metrów. Inwestycję realizuje belgijska firma Ghelamco. Obecnie trwają prace ziemne związane z głębieniem części podziemnej budynku. Poniżej powierzchni terenu wybudowany zostanie 5 kondygnacyjny garaż. Biurowiec realizowany jest w technice ścian szczelinowych, które lokalnie zostały zagłębione do gł. 55 metrów (głębsze ściany wykonano jedynie na budowie stacji metra ONZ). Wykonawcą prac fundamentowych, w tym specjalistycznych robót geotechnicznych, jest firma Soletanche.

 • Wymiana gruntu na budowie hali

  Na budowie hali z budynkiem biurowym w miejscowości Kobyłka wykonano wymianę gruntu pod stopy fundamentowe. Około 50 centymetrowej grubości nasyp został wbudowany poniżej poziomu posadowienia. Do budowy nasypu użyto kruszonego betonu. W przypadku budowy nasyp z piasku, tłucznia lub jak w omawianym przypadku kruszywa betonowego, bardzo istotnym jest uzyskanie odpowiedniego wskaźnika zagęszczenia Is potwierdzającego prawidłowość jego wykonania.

 • Sondowanie CPTU w Janowie Podlaskim

  Na potrzeby dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla rewitalizacji zabytkowego pałacu zlokalizowanego w Janowie Podlaskim Geotest wykonał sondowania statyczne CPTU. Ten typ sondowania statycznego pozwala z jeszcze większą precyzją oceniać profil wgłębny i stan zalegających w podłożu gruntów. Ciągły zapis (w interwałach co 1 cm) parametrów podłoża możliwy jest dzięki zastosowaniu stożka elektrycznego tzw. piezostożka wyposażonego w liczne czujniki oraz oprzyrządowania komputerowego stale rejestrującego opory sondowania, głębokość, ciśnienie wody w porach gruntu, odchylenie żerdzi od pionu i inne. Sondowanie CPTU jest jedną z najnowocześniejszych metod badania gruntu w Polsce i na świecie.

 • Wykop przy Inflanckiej.

  Rozpoczęto kolejny etap budowy budynku mieszkalnego przy ulicy Inflanckiej w Warszawie. Inwestorem jest SM Stawki, a wykonawcą Cekom. Wykop pod dwa poziomu garażu obudowany został kotwioną ścianką berlińską. Jedynie niewielkie ilości wody wypływają zza ścianki. Wznoszony tu budynek mieszkalny będzie miał 16 kondygnacji naziemnych. W dnie wykopu zalegają półzwarte gliny zwałowe.

 • Trudna lokalizacja

  Budynek apartamentowy powstaje na tyłach ulicy Puławskiej przy ulicy Boryszewskiej. Obiekt usytuowany jest przy Skarpie Warszawskiej. Jak wykazały badania geotechniczne pod powierzchnia terenu występują grunty nasypowe. Ich miąższość zwiększa się w części wykopu położonego bliżej skarpy. Wykonane wiercenia wykazały, że przy wschodniej krawędzi skarpy grunty nasypowe występują 3.0 metry poniżej dna wykopu. Dla przeprowadzenia tak głębokiej wymiany konieczne było zabezpieczenie skarpy wykopu. Firma Stump wykonała palisadę z dwuteowników.

 • Osiedle Bema w Piasecznie

  Firma Arche rozpoczęła realizację kolejnego etapu budowy osiedla Bema IV w Piasecznie przy ulicy Sienkiewicza. Czterokondygnacyjne budynki będą wyposażone w podziemne garaże. Zaprojektowano posadowienie na płytach fundamentowych na głębokości około 3,00 m p.p.t. W podłożu zalegają piaski przedzielone twardoplastycznymi glinami piaszczystymi. Intensywne opady utrudniają realizację budowy.

Podział na strony