Postęp prac na budowie metra - wentylatornia V10

Wentylatornia szlakowa zlokalizowana pod ul. Prostą realizowana będzie przy użyciu metody stropowej, obecnie wykonana została płyta stropowa oraz ułożone zostały warstwy nasypu, które w przyszłości posłużą jako podłoże pod jezdnie ulicy. Tarcze TBM przebiły ściany wentylatorni pozostawiając w jej podłożu tunele, które należy rozebrać w momencie wykonywania płyty dennej obiektu. Wszystkie wentylatornie szlakowe zlokalizowane na szlaku II linii metra należą do bardzo trudnych w realizacji inwestycji budowlanych.