Aktualności: Problemy na budowach

 • Budowa przy Kasprzaka

  Na wąskiej działce przy ulicy Kasprzaka szczeciński deweloper SGI wspólnie ze spółdzielnią mieszkaniową Kolonia Kasprzaka realizuje budowę budynków mieszkalnych z usługami w parterze. Budynki o wysokości od 2 do 8 kondygnacji posadowione zostaną na płytach fundamentowych grubości od 50 do 80 cm. Dwupoziomowy garaż podziemny oparty zostanie w podłożu na głębokości 7,20 m p.p.t., tj, na rzędnej 27,90 m. n.p. "0" Wisły.

 • Do zobaczenia w przyszłości…

  Odwiedzając różne place budów w ramach nadzoru geotechnicznego, niezależnie od wielkości inwestycji budowlanej, średnio kilka razy w miesiącu zdarzają się interesujące sytuacje, która wymagają użycia szerszej wiedzy w celu rozwiązania problemu. Rzadziej, średnio kilka razy w roku dochodzi do sytuacji bardzo trudnej, wymagającej szerokiej analizy, niekiedy dodatkowych badań geotechnicznych o zakresie przekraczającym pierwotne rozpoznanie lub kompletnie beznadziejnej, która wykracza poza ramy zdrowego rozsądku. Przykładem tej ostatniej jest budowa budynku mieszkalnego, gdzie cały proces budowlany odbywał się niezgodnie ze sztuką oraz racjonalnym myśleniem.

 • Wykop przy Kolskiej ożywa

  Przed kilkoma laty wykonano wykop fundamentowy pod przyszłą inwestycję, która ostatecznie została przerwana. Wykopu fundamentowego nie zabezpieczono. Po upływie kolejnych lat wykop stopniowo wypleniał się wodą oraz bujną roślinnością, ostatecznie bardziej przypominał staw niż plac budowy. Nowy Inwestor zdecydował się na wykonanie kompleksowych badań podłoża gruntowego, na podstawie których przeprojektowano posadowienie nowych obiektów.

 • Opony w podłożu marketu

  Wykonując badania geotechniczne pod średniej wielkości market spożywczy, nic nie zapowiadało niespodzianki czyhającej w podłożu. Wykonane otwory badawcze wzdłuż ścian projektowanego budynku, wykazały obecność gruntów nasypowych do około 1 m oraz głębiej wyłącznie grunty nośne. Podczas odbioru podłoża pod ławy fundamentowe, oko doświadczonego geotechnika wypatrzyło w wykopie lokalnie zalęgające grunty nasypowe. Próba pogłębienia wykopu skończyła się na wykopaniu z podłoża opony samochodowej. Ostatecznie z obszaru na którym miały być ułożone ławy fundamentowe wykopano kilkadziesiąt starych opon, które przetransportowano na wysypisko przy użyciu kilku wywrotek załadowanych po brzegi. Podobną sytuację opisywaliśmy kilka lat temu.

 • Złożone warunki gruntowe

  Na budowie niewielkiego budynku mieszkalnego, zlokalizowanego na Wilanowie natrafiono na trudne warunki wodno-gruntowe. Pierwszym problemem był wysoki stan wód gruntowych w tym rejonie. Woda gruntowa lokalnie znajdowała się ponad spągiem gruntów słabonośnych, pokrywających cały teren przeznaczony pod inwestycję warstwą około 1 metra. Dodatkową trudnością w zlokalizowaniu obszarów gruntów słabonośnych w poziomie posadowienia było ich przypadkowe rozmieszczenie w formie niewielkich przewarstwień.

 • Fatum budowlane przy skrzyżowaniu Sobieskiego i Sikorskiego

  Pierwszy biurowiec na trójkątnej działce zlokalizowanej po północnej stronie skrzyżowania powstać miał kilkanaście lat temu. Nie bez trudności udało się wykonać ściany szczelinowe, płytę fundamentową i słupy kondygnacji podziemnej, na czym dalszej realizacji inwestycji zaprzestano. Wykop z czasem wypełnił się wodą i taki widok pozostał do dnia dzisiejszego. W tym specyficznym zbiorniku wodnym, pojawiły się ryby, stąd często można spotkać tutaj wędkarzy. Kolejnym obiektem czekającym na ukończenie jest zlokalizowany po sąsiedzku żelbetowy szkielet, służący jako stelaż dla wielkoformatowych reklam. Zapewne ambicje inwestora, który chciał wybudować w tym miejscu luksusowy hotel nie zostały spełnione.

 • Rusza kolejna budowa przy Bluszczańskiej

  Rozpoczęły się prace związane ze wzmocnieniem słabonośnych gruntów na budowie budynków mieszkalnych przy ul. Bluszczanskiej. Osiągające miąższość pond 6 metrów, słabonośne podłoże w tej okolicy zbudowane jest z około 2-3 metrowej miąższości mad wiślanych, wykształconych w postaci pyłów i glin pylastych w stanie plastycznym, poniżej których często zalęgając grunty organiczne pochodzenia zastoiskowego: namuły i torfy w stanie miękkoplastycznym. Podłoże nośne znajduje się zatem dopiero na głębokości kilku metrów poniżej powierzchni terenu.

 • Budowa domowym sposobem

  Na warszawskiej Pradze realizowana jest budowa budynku mieszkalnego z garażem podziemnym. Od samego początku prac budowlanych pojawiały się liczne problemy na placu budowy, które w dużej mierze generowane były przez oszczędności i niewłaściwie prowadzone roboty budowlane. Obecnie budowa jest już znacznie zaawansowana, niemniej jednak od razu można zauważyć jej odmienność. Ciekawostką jest m.in. to, że powszechnym materiałem budowlanym na placu budowy jest drewno, z którego użyciem wykonana został konstrukcja przypominająca „ściankę berlińską”, jej rozparcia, palisady oraz zastrzały. Misterna konstrukcja drewnianych rozparć osiąga około 20 metrów rozpiętości i stanowi rzadkość na budowach komercyjnych w Warszawie i w Polsce.

 • Biurowiec przy 17 Stycznia

  Trwa budowa biurowca zlokalizowanego w sąsiedztwie portu lotniczego Okęcie. Budynek z trzema kondygnacjami podziemnymi posadowiono na płycie fundamentowej. Wykop pod części podziemną wykonano w otoczeniu ścian szczelinowych. W podłożu inwestycji zalęgają głównie półzwarte gliny, poniżej których zalega warstwa nawodnionych piasków. Podczas prac ziemnych, wystąpił problem z odwodnieniem, na skutek natrafienia igłofiltrami na stary otwór studzienny, przez który dopływała woda z piasków zalęgających poniżej glin.

 • Odbiór gruntu w wykopie ...?

  Na budowie przedszkola na warszawskiej Białołęce, podczas odbioru dna wykopu stwierdzono w podłożu grunty nasypowe. Zaprojektowany poziom posadowienia na gł. 1,0 metra okazał się niewystarczający, ze względu na lokalizację budynku w zlikwidowanym zbiorniku wodnym. Staw został zasypany gruntem spoistym z domieszką gruzu budowlanego i śmieci. Na opisywanej działce nasypy sięgały gł. 1,5 - 1,7 m ppt., głębiej występowała około 30 cm warstwa torfu. Dla bezpiecznego posadowienia, nawet tego niewielkiego budynku, konieczna była wymiana gruntu. Wykopy pod ławy fundamentowe osiągnęły głębokość 2 metrów ppt.

Podział na strony