Technologie

 • Wzmocnienie fundamentów w sąsiedztwie głębokich wykopów

  Rewitalizacja dwóch przedwojennych kamienic warszawskich, dzięki której odzyskają one swoją dawną świetność, jak również funkcjonalność wymaganą przez standardy XXI wieku. Obydwa obiekty rozbudowano o wielokondygnacyjne garaże podziemne zlokalizowane poniżej istniejących fundamentów poprzez zastosowanie iniekcji jet grouting i innych specjalistycznych robót geotechnicznych. Realizację opisywanych inwestycji przedstawiono w kontekście budowy geologicznej i badań podłoża gruntowego oraz rysu historycznego.

 • Metoda stropowa

  Metoda stropowa, często zwana również podstropową, jest jednym ze sposobów budowy kondygnacji podziemnych w obudowie wykopu ze ścian szczelinowych. Klasyczna metoda stropowa została po raz pierwszy wykorzystana w latach 60 XX wieku do budowy metra w Mediolanie, dlatego w literaturze światowej często nazywana jest metodą mediolańską. Pomysłodawcą metody, jak również technologii ścian szczelinowych i pali wielkośrednicowych, jest włoska firma I.C.O.S.

 • Kolumny piaskowe w geosyntetycznym rękawie na Autostradzie A2

  Właściwa nazwa tej nowej w naszym kraju techniki wzmacniania nienośnego podłoża gruntowego to Geotextile-Encased Columns (w skrócie GEC) lub Möbius Foundation System. Kolemny piaskowe znane są od lat jako jedne ze sposób ulepszania słabych gruntów, jednak zastosowanie tkaniny geosyntetycznej, jako elementu formującego oraz usztywniającego kolumnę po raz pierwszy zastosowano w Niemczech w latach siedemdziesiątych. Rękaw wykonany był wówczas z tkaniny syntetycznej, a następnie zszyty. Nie trudno się domyślić, że właśnie ów szew był najsłabszym punktem całej kolumny i otrzymywane parametry nośności pala były niesatysfakcjonujące dla projektantów i inwestorów, stąd stosowanie tego rozwiązania było marginalne.

 • Izolacje bezpowłokowe (hydroizolacje)

  Skuteczne uszczelnienie kondygnacji podziemnej, każdego rodzaju budynku, przed wpływem wody gruntowej jest wyzwaniem nie tylko dla projektantów, ale i dla wykonawców izolacji, ponieważ skuteczność zabezpieczenia w dużej mierze zależy od „kultury wykonawstwa”. Technologia izolacji bezpowłokowych opiera się na zastosowaniu wysokowartościowych betonów: klasy C20/25S i lepszych oraz elementów uszczelniających wykonanych z PVC.

 • Obudowa berlińska (ściana berlińska)

  Po raz pierwszy została zastosowana podczas budowy metra berlińskiego na początku XX wieku. Obecnie obudowa berlińska jest jednym z najpopularniejszych, obok ściany szczelnej i szczelinowej, systemów obudowy głębokich wykopów i ma za zadanie przeniesienie parcia gruntu otaczającego wykop. Ścianka berlińska, złożona jest ze stalowych dwuteowników umieszczonych w gruncie oraz z opinki w postaci bali drewnianych, wypełniających przestrzeń pomiędzy palami stalowymi. Opinkę zakłada się sukcesywnie w miarę głębienia wykopu, który wykonuje się etapami w zależności od rodzaju i stanu gruntu.

 • Zabezpieczanie przed wodą gruntową

  Podziemne kondygnacje budynków narażone są na działanie wody gruntowej. Każdy budynek musi być odpowiednio zabezpieczony przed wilgocią i wodą gruntową. W zależności od występujących w podłożu warunków dobiera się odpowiedni typ izolacji.

 • Lekka płyta dynamiczna - badania dla Ikea Targówek

  W 2005 roku rozpoczęto budowę Centrum Handlowego "Ikea" w Warszawie na Targówku. W pierwszym etapie przystąpiono do przygotowania podłoża gruntowego na obszarze o powierzchni przekraczającej 17 hektarów.

 • Wymiana gruntu - Ikea Targówek

  W marcu 2005 roku rozpoczęto prace na budowie Centrum Handlowo-Usługowego "Ikea" na Targówku w Warszawie przy Trasie Toruńskiej. Inwestor "Inter-Ikea Centre" Polska S.A. zlecił wykonanie zadania firmie "Pol-Aqua" S.A z Piaseczna pod Warszawą.

 • Odwodnienie budowlane wykopów na przykładzie obiektów zrealizowanych w Warszawie

  Przedstawiamy referat Pana Wiesława Opęchowskiego pt. "Odwodnienie budowlane wykopów na przykładzie obiektów zrealizowanych w Warszawie" wygłoszony na XX Konferencji Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji w Wiśle w 2005 roku.

 • Grunt zbrojony

  Na budowie drogi dojazdowej do Centrum Handlowo-Usługowego "Ikea" zastosowano ciekawą technologię wykonania ścian oporowych na dojazdach do estakad prowadzących na wiadukt przerzucony nad Trasą Toruńską. Ściany oporowe zostały zaprojektowane w technologii zbrojonych konstrukcji ziemnych. Projekt na zlecenie Mostostalu Warszawa S.A. przygotowało gdańskie biuro projektowe Nadolny S.C. według technologii opracowanej przez firmę Freyssinet.

Podział na strony