Postęp prac na budowie metra – Stacja C10 Rondo ONZ

Na budowie stacji Rondo ONZ kończą się prace związane z konstrukcją płyty stropowej korpusu stacji, wkrótce zacznie się głębienie wykopu. Wcześniej wykonane zostały już ściany szczelinowe, które są prawdopodobnie najgłębsze w Polsce i sięgają nawet 56 metrów ppt. Równocześnie trwa budowa przejść podziemnych zlokalizowanych pod rondem. Pasaże podziemne realizowane są w otoczeniu ścianek szczelnych zagłębionych w półzwarte gliny lodowcowe. Podczas prac ziemnych w glinach odkopano rzadko spotkaną bochenkowatą konkrecję krzemienia.

Głazy narzutowe znajdujące się w obrębie glin lodowcowych stanowią poważne utrudnienia przy pogrążaniu ścianek szczelnych, a nawet przy drążeniu ścian szczelinowych i tunelu przy pomocy TBM, szczególnie kiedy napotykamy głazy znacznych rozmiarów.