Odbiór gruntu w wykopie ...?

Na budowie przedszkola na warszawskiej Białołęce, podczas odbioru dna wykopu stwierdzono w podłożu grunty nasypowe. Zaprojektowany poziom posadowienia na gł. 1,0 metra okazał się niewystarczający, ze względu na lokalizację budynku w zlikwidowanym zbiorniku wodnym. Staw został zasypany gruntem spoistym z domieszką gruzu budowlanego i śmieci. Na opisywanej działce nasypy sięgały gł. 1,5 - 1,7 m ppt., głębiej występowała około 30 cm warstwa torfu. Dla bezpiecznego posadowienia, nawet tego niewielkiego budynku, konieczna była wymiana gruntu. Wykopy pod ławy fundamentowe osiągnęły głębokość 2 metrów ppt.

Pierwotną głębokość posadowienia wyznacza deskowanie szalunku. Nienośne grunty zostały zastąpione pospółką, zagęszczoną do odpowiedniej wartości wskaźnika zagęszczenia Is. Kontrolę zagęszczenia wykonano przy użyciu płyty dynamicznej.

Podobną sytuację,dotyczącą również z terenów Białołęki, opisaliśmy obszerniej w dziele Wypadki: http://www.geotekst.pl/artykuly/wypadki/lesny_potok

Zasadność odbioru dna wykopu fundamentowego przez specjalistę z uprawnieniami geologicznymi potwierdza również inny przypadek: http://www.geotekst.pl/aktualnosci/niespodzianka