Wiercenia w tunelu Wisłostrady

Trwają końcowe prace związane z badaniami podłoża tunelu Wisłostardy. Z poziomu płyty dennej tunelu wykonano szereg otworów badawczych. W części z nich zainstalowano rury do badania geofizycznego typu cross hole, które polega na pomiarze czasu propagacji fali pomiędzy poszczególnymi otworami. Jeden otwór służy jako źródło impulsu, natomiast otwór sąsiedni wyposażony jest w odbiorniki sygnału tzw. geofony (rozmieszczone na różnych głębokościach), rejestrujące czasy przebiegu fali. Na tej podstawie uzyskujemy pełny obraz przestrzeni gruntowej.

Wykonano również sondowania statyczne CPT oraz otwory badawczy wykonane w technice rdzeniowania. Wykonane wiercenia pozwoliły na ponad 90% uzysk rdzenia i zaobserwowanie najmniejszych przewarstwień oraz nawet powierzchni zlustrzeń w obrębie iłów plioceńskich. Ten nowoczesny i dokładny system wiercenia jest rzadko stosowany w Polsce, ze względu na stosunkowo wysoki koszt tego typu badania. Projektanci bardzo często wybierają tańszą metodykę badawczą, nawet jeśli jest mniej dokładna, rekompensując błąd pomiarowy przewymiarowanym fundamentem. Oszczędność jest tylko pozorna.