Aktualności wg lat: 2012

 • Pierwsze ściany szczelinowe na Łodzi Fabrycznej

  Wykonano już pierwsze ściany szczelinowe na budowie dworca Łódź Fabryczna. Ściany sięgać będą głębokości 20-25 metrów poniżej dna wykonanego wcześniej wykopu szerokoprzestrzennego. Grubość ścian będzie natomiast wynosiła od 1.0 do 1.2 m. Wykonawcą tej części prac budowlanych będą dwie firmy włoska Icotekne oraz czeski Zakladani Staveb. Zadaniem ścian szczelinowych jest umożliwienie wykonania wykopu, w tym poniżej zwierciadła wody gruntowej. Styki poszczególnych sekcji zostały tak zaprojektowane aby szczelnie odciąć napływ wody gruntowej do wykopu. Od jakości wykonanie tego elementu konstrukcyjnego zależy m.in. powodzenie prac odwodnieniowych.

 • Postęp prac na budowie metra - Stacja C13 Powiśle

  Po wystąpieniu awarii podczas drążenia tuneli metodą górniczą prace budowlane na stacji zostały wstrzymane. Obecnie wykonywane są natomiast roboty zabezpieczeniowe wewnątrz tunelu Wisłostrady. Pierwszym etapem tych prac było wykonanie iniekcji kierunkowych; ograniczających zasięg właściwej iniekcji scalającej grunt poniżej płyty dennej tunelu Wisłostardy. Zabiegi te zostały zaprojektowane dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji tunelu Wisłostrady oraz pozwolą na kontynuowanie prac budowlanych na stacji. W części stacji nie zalanej wodą można obserwować bardzo ciekawy układ warstw podłoża gruntowego.

 • Postęp prac na budowie metra - wentylatornia V13

  Obiekt zlokalizowany jest na warszawskim Powiślu przy skrzyżowaniu ul. Topiel i Zajęczej. Podobnie jak i inne wentylatornie V13 złożona będzie z części płytkiej i głębokiej sięgającej tuneli szlakowych. Ściany szczelinowe wykonane zostały do głębokości ponad 20 metrów i zagłębione je w iły plioceńskie. Część zbrojenia ścian szczelinowych wykonana została z włókien szklanych ze względu na konieczność ich przebicia przez TBM i połączenia z tunelem szlakowym. Wykonawcą ścian szczelinowych na tym obiekcie był Warbud.

 • Postęp prac na budowie metra - Stacja C12 Nowy Świat

  Obecnie wykonywana jest płyta denna stacji, która posadowiona zostanie na głębokości ponad 26 m ppt. z lokalnymi przegłębieniami sięgającymi głębokości 30 metrów poniżej powierzchni terenu. Prace ziemne wymagały zastosowania niewielkiego, lokalnego odwodnienia wód zamkniętych w obrysie ścian szczelinowych. Budowa metra, a szczególnie tej najgłębszej stacji, pozwoliła na niecodzienną możliwość obserwacji iłów plioceńskich bezpośrednio w ścianie wykopu podczas powadzenia prac zmiennych.

 • Najgłębszy wykop budowlany w Warszawie

  W ubiegłym tygodniu osiągnięto dno przegłębienia pod przepompownie na stacji Nowy Świat. Lokalnie płyta denna posadowiona zostanie na głębokości 30 metrów poniżej powierzchni terenu. Jest to najgłębszy wykop budowlany w historii Warszawy wykonany przy użyciu tradycyjnych metod budowlanych. Prace budowlane na większych głębokościach wykonywane były już w stolicy na początku lat ’50 XX wieku, w związku z budową „metra głębokiego”, jednak tamte roboty wykonywano przy użyciu metod górniczych. W latach 1952-1953, na odcinku od Placu Teatralnego do ulicy Koziej, prowadzono prace budowlane na głębokości 55 metrów poniżej powierzchni terenu.

 • Postęp prac na budowie metra – wentylatornia V12

  Budowa wentylatorni V12 wyprzedza założony harmonogram o kilka miesięcy. Gotowa jest już cześć płytka wentylatorni, gdzie kilka miesięcy temu odkopano niewybuch. Trwają natomiast prace przy drążeniu części głębokiej obiektu, posadowionej pomiędzy tunelami szlakowymi na głębokości około 25 metrów ppt. Obiekt o szerokości zaledwie kilku metrów, co znacznie utrudnia prace związane z drążeniem wykopu, powstaje w otoczeniu ścian szczelinowych. Prace żelbetowe na tym obiekcie, podobnie jak na C10 oraz C12, wykonuje firma Modzelewski Rodek.

 • Postęp prac na budowie metra – Stacja C11 Świętokrzyska

  Na budowie stacji łączącej I i II linię metra, po wykonaniu dodatkowych badań geotechnicznych mających na celu uszczegółowienie budowy geologicznej, przystąpiono do prac zabezpieczających korpus stacji. Wykonywana jest iniekcja strumieniowa jet grouting do głębokości ponad 40 metrów. Budowa geologiczna tej części Warszawy jest skomplikowana na skutek glacitektonicznych deformacji stropu iłów plioceńskich, których zaburzenia znacznie utrudniają zaprojektowanie i prowadzenie prac budowlanych bez wpływu na infrastrukturę sąsiednią.

 • Postęp prac na budowie metra – Łącznik I i II linii

  Tunel łącznika budowany przy pomocy TBM został już w większości wykonany, obecnie trwają prace zabezpieczeniowe w komorze demobilizacji tarczy zlokalizowanej na stuku ze stacją Centrum. Wykonywane są dodatkowe iniekcje mające na celu zminimalizować wpływ prac budowlanych na istniejącą I linię metra, której pociągi kursują zaledwie o kilka metrów od miejsca obecnie prowadzonych prac budowlanych.

 • Osiedle Arche w Piasecznie

  Rozpoczęła się budowa kolejnego etapu osiedla Bema przy ulicy Sienkiewicza w Piasecznie. Osiedle realizuje firma Arche. Budynki o czterech kondygnacjach naziemnych będą posiadały podziemne garaże. Budynki zostaną posadowione na płytach fundamentowych. Wykopy fundamentowe o głębokości przeszło 4,0 m inwestor realizuje jako szerokoprzestrzenne. W dnie wykopów występują średnio zagęszczone piaski drobne i średnie. Przegłębienia pod szachty windowe sięgają do poziomu wody gruntowej, który po skąpej w opady jesieni obniżył się o 0,85 metra.

 • Postęp prac na budowie metra – wentylatornia V11

  Konstrukcja żelbetowa obiektu została już ukończona, obiekt składa się z dwóch podziemnych kondygnacji wykonanych w technologii ścian szczelinowych. Wentylatornia V11 stanowi miejsce rozgałęzienia się torów I i II linii metra w Warszawie. Obecnie dobiega końca drążenie tunelu łącznika , po czym TBM wróci do wentylatorni i rozpocznie drążenia tunelu szlakowego w kierunku stacji C11 Świętokrzyska.

Podział na strony