Wykop o objętości 2 mln m3

Z budowy Dworca Łódź Fabryczna wyjechały pierwsze ciężarówki z gruntem z wykopu. Urobek będzie gromadzony w położonym pod miastem wyrobisku pokopalnianym. Z placu budowy należy wywieść około 1,800 mln m3 gruntu – co przy pojedynczym obiekcie kubaturowym jest rekordem. Dla porównania z budowy Stadionu Narodowego wywieziono 0,270 mln m3, a z największego polskiego centrum handlowego - warszawskiej Arkadii wywieziono 0,400 mln m3. Większe prace ziemne zaplanowane są na budowie centralnego odcinaka II linii metra, gdzie z 7 stacji należy usunąć około 1,200 mln m3 gruntu, a łącznie z tunelami i obiektami towarzyszącymi nawet 2,500 mln m3 urobku.

Pojemność jednej wywrotki to około 10 -15 m3.