Geologia a budowa metra - konferencja

11 października 2012 w warszawskim hotelu Novotel, obyła się międzynarodowa konferencja pt. Geologiczne czynniki budowy metra w miastach europejskich. Konferencję o charakterze promocyjno-informacyjnym zorganizował ZTM Warszawa. Ponad 100 uczestników wysłuchało prelegentów zarówno z Polski jak i z zagranicy. Referaty dotyczyły interesujących zagadnień z dziedziny projektowania oraz wykonawstwa stacji kolei podziemnej, tuneli i innych obiektów towarzyszących budowie metra.

W referatach opisano przypadki realizacji linii metra w różnych warunkach geologicznych. Zwrócono również uwagę na znaczący udział specjalistycznych robót geotechnicznych w budownictwie podziemnym, pozwalających wykonywać prace budowlane poniżej poziomu wody gruntowej, bez konieczności stosowania klasycznego odwodnienia. W porównaniu z czasami historycznymi, współcześnie stosowane technologie inżynierskie, zapewniają zdecydowanie większy komfort i bezpieczeństwo prowadzenia prac budowlanych, przy założeniu poprawności ich wykonania, odpowiedniego doboru do warunków gruntowych i zastosowaniu właściwego systemu monitoringu.