Aktualności: Ciekawostki i inne

 • Warszawskie muzea

  Muzeum Historii Polski

  Geotest wyspecjalizował się w badaniach dla muzeów. Przygotowaliśmy już dokumentacje dla 10 tego typu obiektów realizowanych w Warszawie.

 • Biogazownie na Podlasiu

  Bigazownia to instalacja służąca do celowej produkcji biogazu z biomasy roślinnej, odchodów zwierzęcych lub organicznych odpadów. Aktualnie kilka takich obiektów wznoszonych jest na Podlasiu. W skład każdego kompleksu wchodzą dwa duże zbiorniki o średnicy około 30 metrów oraz dwa mniejsze o średnicy kilkunastu metrów w których zachodzi fermentacja. Biomasa składowana jest w olbrzymich silosach znajdujących się na obrzeżach kompleksu. Niezbędna jest również infrastruktura towarzysząca oraz agregat prądotwórczy (gdy produkowana jest wyłącznie energia elektryczna) lub agregat kogeneracyjny (kiedy występuje kogeneracja energii elektrycznej i cieplnej). Prace ziemne oraz fundamentowe na czterech obiektach odbywają się pod nadzorem Geotestu.

 • Równoczesna budowa dachu i fundamentów

  Na budowie dużych i skomplikowanych inwestycji budowlanych często dochodzi do sytuacji kiedy jednocześnie powstają fundamenty oraz dach budynku. Na budowie dworca Łódź Fabryczna aktualnie montowane są szklane elementy pokrycia dachowego, na zmontowanej w ostatnich miesiącach konstrukcji stalowej. Równocześnie trwają prace związane z budową ostatnich fragmentów płyty fundamentowej, której całkowita powierzchnia mierzona jest w hektarach. Zaawansowane są również prace w otoczeniu budynku dworca, trwa budowa zbiorników retencyjnych oraz ramp wjazdowych do garaży podziemnych.

 • Apartamenty Marymoncka

  Trwają prace fundamentowe na budowie kameralnego apartamentowca zlokalizowanego przy ul. Marymonckiej na warszawskim Żoliborzu. Budynek o kilku kondygnacjach nadziemnych z jednopoziomowym garażem podziemnym realizuje firma Modzelewski & Rodek na zlecenie WAN SA. W podłożu inwestycji zalęgają wyłącznie grunty piaszczyste o dużej nośności reprezentowane przez piaski drobne i pylaste. Kondygnacja podziemna realizowana jest w otoczeniu ścianki berlińskiej oraz lokalnie w sąsiedztwie istniejącej zabudowy wykop zabezpieczono palisadą z pali wierconych. Warunki wodno gruntowe umożliwiały posadowienie obiektu na ławach i stopach fundamentowych, jednak dla zapewnienia bezawaryjnej eksploatacji w przyszłości, obiekt posadowiony zostanie na płycie fundamentowej.

 • Woda gruntowa na Białołęce

  Po okresie intensywnych opadów, które miały miejsce w Warszawie latem 2011 roku i w latach wcześniejszych, na warszawskiej Białołęce zainstalowano sieć piezometrów do odczytu poziomów wody gruntowej. Pomiary prowadzone są raz w miesiącu od października 2011 roku.

 • Mrożenie gruntu

  Mrożenie grutnu jest często spotykanym zabiegiem wzmacniającym lub uszczelniającym w procesie budowlanym na świecie. Zamrażanie polega na wprowadzeniu ciekłego azotu przez izolowane przewody doprowadzające do rur, w których azot odparowuje (1 kg ciekłego azotu odbiera z wymrażanego gruntu energię ok. 200 kJ.) Zazwyczaj wymrażanie gruntu za pomocą ciekłego azotu jest lepszym rozwiązaniem w porównaniu z tradycyjnymi metodami stabilizacji podłoża. Innymi zaletami mrożenia jest jego całkowita wodoszczelność, przecieki praktycznie nie występują, ewentualne nieszczelności wynikają z błędnej metodyki, nie dostosowanej do danych warunków wodno-gruntowych. Twardość zamarzniętego gruntu jest porównywalna z betonem, zatem do jego urobku stosuje się specjalne frezy.

 • 10 lat Geotekstu

  Pierwsze plany dotyczące utworzenia Geotekstu powstały w drugiej połowie 2003 roku. Jednym z pierwszych zadań było wymyślenie nazwy, ostatecznie padło na Geotekst ponieważ nazwa ta zarówno kojarzy się z nazwą oficjalnego wydawcy - firmy Geotest, jak i ujawnia tematykę magazynu (Geo-Tekst).

 • Narodowe Archiwum Geologiczne

  Narodowe Archiwum Geologiczne to prowadzone przez Państwowy Instytut Geologiczny główne krajowe archiwum dokumentów geologiczno-środowiskowych i próbek geologicznych, które stanowi podstawę wspomagania działania państwowej służby geologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej. Jest to największy zbiór tego typu danych i zawiera informacje prawie miliona opracowań z różnych dziedzin geologii.

 • Budowa budynku na podłożu skalistym

  Na szczycie jednego ze wzgórz w Szklarskiej Porębie, trwają prace przy fundamentach wielorodzinnego budynku mieszkalnego. Wydawać by się mogło, że płytę fundamentową stosujemy wyłącznie posadawiając na gruntach słabych lub poniżej powierzchni wody gruntowej. Opisywana inwestycja zagłębiona jest wyłącznie ze względu na strefę przymarzania, a w jej podłożu nie występuje woda gruntowa. Grunty w poziomie posadowienia również nie nalezą do słabonośnych, a budynek nie jest zlokalizowany w strefie osuwiskowej.

 • Bulwary Wiślane

  Podczas prac ziemnych przy modernizacji Bulwarów Wiślanych odkopano pozostałości starych umocnień brzegu. Oprócz palisady drewnianej odkryto również drewniane materace faszynowe, służące kiedyś do stabilizacji słabonośnych gruntów. Materace faszynowe wykonane z zaplecionych gałęzi wierzbowych były powszechnie stosowane na terenach podmokłych od czasów pierwszych Piastów.

Podział na strony