Aktualności wg lat: 2012

 • Krajowa Konferencja Geotechniki

  W dniach 4 -7 września we Wrocławiu odbyła się XVI Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej oraz V Ogólnopolska Konferencja Młodych Geotechników - zorganizowana przez Polski Komitet Geotechniki i Politechnikę Wrocławską. Tematem wiodącym konferencji były: Problemy geotechniczne budowli wodnych i komunikacyjnych jednak to interesujące zagadnienie nie było szerzej omawiane. Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem i zebrała około 200 słuchaczy.

 • Osiedle Skanski na Pradze

  Na terenie dawnych zakładów optycznych przy ul. Ostrobramskiej powstaje osiedle złożone z budynków o wysokości od 7 do 14 kondygnacji nadziemnych z dwupoziomowym garażem podziemnym. W podłożu inwestycji rozpoznano głównie grunty piaszczyste reprezentowane przez piaski średnie i grube w stanie od średnio zagęszczonego do zagęszczonego. Lokalnie w strefie przypowierzchniowej nawiercono torfy, które zostały usunięte przed przystąpieniem do budowy fundamentów. Wykop pod garaż podziemny realizowany jest w otoczeniu ścianek szczelnych. Na budowie prowadzone jest odwodnienie.

 • Bomba na budowie metra

  Podczas drążenia wykopu pod część „płytką” wentylatorni szlakowej V12 natrafiono na pocisk moździerzowy kalibru 600 mm z okresu II wojny światowej. Pocisk wystrzelono z moździerza Karl-Geraet podczas powstania warszawskiego w 1944 roku. Celem zapewne był budynek Prudential znajdujący się w sąsiedztwie. Niewybuch ważył około 1,5 tony i zalegał na głębokości 7 metrów poniżej powierzchni ulicy. Grunty nasypowe w tym rejonie osiągają miąższość około 3 metrów, a więc pocisk swym impetem pogrążył się około 4 metry w gruncie rodzimym, stąd jego odnalezienie na tej głębokości było dużą niespodzianką.

 • Największa inwestycja budowlana w Łodzi

  Aktualnie wykonywane są ostatnie prace projektowe związane z budową Dworca Łódź Fabryczna oraz tunelu kolejowego, dzięki któremu pociągi w centrum miasta znikną pod ziemią. W okolicy ul. Niciarnianej ze względu na złożone warunki wodno-gruntowe przeprowadzono weryfikujące badania geologiczne. Odwierty sięgały 30 metrów poniżej powierzchni terenu. Równocześnie trwają prace mające na celu określenie najskuteczniejszej metody odwodnienia terenu projektowanego dworca. Na obszarze inwestycji wykonano model wykopu z uszczelnieniem dna i próbnym pompowaniem.

 • Pierwszy tunel szlakowy (D10) metra gotowy

  TBM „Anna” po wydrążeniu ponad 1000 metrów tunelu szlakowego przebiła ścianę komory torów odstawczych przy stacji Rondo ONZ. Przypominamy, że „Anna” rozpoczęła swoją pracę w maju 2012 roku na stacji Rondo Daszyńskiego. Drążenie tunelu szlakowego D10 odbywało się w „średnio” trudnych warunkach gruntowych, na swojej drodze TBM napotkał głównie średnio zagęszczone piaski oraz gliny lodowcowe i lokalnie pyły.

 • Awaria na stacji Powiśle

  Jest sporo nieporozumień wokół zdarzenia na budowie stacji metra Powiśle. W miejscu w którym budowana jest stacja nie ma żadnego podziemnego jeziora, ani cieku wodnego. Należy sobie uświadomić, że woda gruntowa występuje w podłożu wszędzie ale w różnych miejscach na różnych głębokościach. Czasami bardzo płytko już na głębokości 1.0 czy dwóch metrów, a czasami głęboko na 9 – 10 metrach. Wody w postaci ciągłego zwierciadła nie ma w gruntach spoistych, takich jak gliny, czy iły. Lustro wody występuje głównie w piasku, który jest materiałem porowatym.

 • Uszczelnianie wałów przeciwpowodziowych

  Trwają prace przy przebudowie wałów przeciwpowodziowych lewobrzeżnego odcinka Wisły na terenie Wilanowa. Generalnym wykonawcą prac polegających na podwyższeniu rzędnej korony oraz umocnieniu i uszczelnieniu korpusu nasypu i jego podłoża jest firma Warbud. Uszczelnienie wału na długości 6,7 km wykonane zostanie poprzez zastosowanie przesłony na głębokość około 10 m z mieszanki cementowo-bentonitowej w technologii DSM. Wykonawcą przesłony jest Soletanche. Projekt zostanie zrealizowany do października 2013 roku.

 • Dworzec Łódź Fabryczna

  Rozpoczęły się prace budowlane przy dworcu kolejowym Łódź Fabryczna. Obecnie wykonywane są roboty rozbiórkowe, zniknął już między innymi stary budynek dworca. Budowa nowej Łodzi Fabrycznej jest największą inwestycją kolejową obecnie realizowaną w Polsce. Koszt przebudowy to blisko 2 mld PLN. Generalnym wykonawcą prac budowlanych jest konsorcjum: Torpol , Astaldi, INTERCOR oraz Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów. Planowany termin zakończenia budowy to rok 2015.

 • 2 lata na budowie metra

  W sierpniu 2010 roku rozpoczęły się prace budowlane przy centralnym odcinku II linii metra w Warszawie. W pierwszej kolejności przystąpiono do budowy szybów startowych dla maszyny TBM, a więc stacji C9 Rondo Daszyńskiego oraz C13 Powiśle. Po około roku od rozpoczęcia prac na budowie zaczęły się pojawiać pierwsze elementy tarczy drążącej tunele szlakowe. TBM wykonujący tunele szlakowe na potrzeby II linii metra posiada średnicę 6,27 metra, długość 97 metrów oraz wagę całkowitą 615 ton. Następnie przystąpiono do prac budowlanych na stacjach: Stadion C14 , Rondo ONZ C10, Świętokrzyska C11 oraz Nowy Świat C12.

 • InCity

  Przy ulicy Siedmiogrodzkiej i Karolkowej rozpoczęła się budowa osiedla o nazwie InCity. Inwestorem jest firma Okam, natomiast wykonawcą prac budowlanych firma Unibep. W czterech etapach powstanie łącznie ponad 500 mieszkań. Budynek posiadał będzie dwukondygnacyjny garaż podziemny realizowany w otoczeniu ścian szczelinowych. Stateczność ścian szczelinowych maja zapewnić przypory ziemne, które zostaną rozebrane w momencie rozparcia ścian o trzon konstrukcji powstającej wewnątrz wykopu.

Podział na strony