Inklinometry

Przy kościele Św. Anny zamontowano kolumny inklinometryczne służące do monitoringu przemieszczeń wewnątrz podłoża gruntowego. Inklinometry zbudowane są z rur włoskiej produkcji Sisgeo o średnicy 70 mm i sięgają poniżej podnóża skarpy, na której usytuowana jest świątynia. Po wprowadzeniu rury do otworu wiertniczego wykonuje się iniekcję cementową, celem ustabilizowania kolumny. W zamontowanych inklinometrach wykonuje się pomiar bazowy, do którego następnie będą porównywane kolejne pomiary kontrolne przeprowadzane w przyszłości. Różnice w odczytach będą świadczyły o występowaniu przemieszczeń wewnątrz gruntu, które mogą być skutkiem ruchów masowych.

Inklinometry stosuje się do monitoringu głębokich warstw podłoża m.in. w trakcie prowadzenia prac budowlanych poniżej powierzchni terenu, budowy zapór czy składowisk oraz kontroli stateczności zboczy.