Aktualności

 • Royal Wilanów

  Na rogu ulic Przyczółkowej i Klimaczka powstanie 5 kondygnacyjny biurowiec z 3 poziomowym garażem podziemnym. Tak głęboki poziom posadowienie w tej okolicy to rzadkość, jednak jest to możliwe ze względu na stosunkowo płytko zalęgający strop iłów plioceńskich, w których zagłębione zostaną aktualnie wykonywane ściany szczelinowe. Nowoczesny biurowiec wraz z ukończonym ratuszem dzielnicy Wilanów, będzie stanowił nowoczesne centrum tej prężnie rozwijającej się dzielnicy. Zgodnie z zapowiedziami budynek ratusza będzie gotowy w przyszłym roku, po ponad 10 latach budowy i przestoju.

 • Dworzec i tunel w Łodzi

  Prace na budowie dworca Łódź Fabryczna trwają już od roku. Płyta stropowa stacji jest już prawie gotowa. Dobiega końca budowa ostatnich sekcji ścian szczelinowych oraz montaż systemu odwodnieniowego. Rozpoczęły się także przygotowania do budowy ścian szczelinowych na tunelu. Tunel budowany będzie w wykopie otwartym. Należy sądzić, że to jedna z ostatnich dużych inwestycji tunelowych w Polsce budowana bez użycia TBM. Doświadczenia z całego świata oraz chociażby z budowy metra w Warszawie, dowodzą że TBM buduje tunele szybciej, często taniej, bez wpływu na infrastrukturę naziemną, w każdych warunkach wodno-gruntowych dodatkowo z zachowaniem pełnej szczelności konstrukcji podziemnej.

 • "Podziemne jeziora"

  W ostatnim czasie, wraz z coraz większą skalą budownictwa podziemnego w Polsce, pojawiają się w mediach nieprawidłowe stwierdzenia dotyczące niezidentyfikowanych i tajemniczych jezior lub soczewek podziemnych wypełnionych wodą, a nawet płynącą wodą. Stwierdzenia te nie są prawidłowe. Pamiętajmy, że na całym obszarze Polski pod powierzchnią terenu znajduje się woda gruntowa. Głębokość jej zalegania jest różna, gdyż zależy od morfologii i budowy geologicznej regionu, ale przeważnie jest to kilka metrów. Woda pierwszego poziomu wodonośnego przez ostanie lata była masowo eksploatowana przez studnie kopane, popularne na terenie całego kraju, w chwili obecnej rzadziej stosowane.

 • Odwodnienie przy pomocy studni

  Dobiegają końca prace związane z wierceniem studni na Łodzi Fabrycznej. Studnie o głębokości nawet 40 metrów stanowić będą główny element złożonego systemu odwodnieniowego, zaprojektowanego na czas budowy podziemnej części dworca. Analiza ekonomiczna wykazała, że najlepszym rozwiązaniem „problemu” z wodą gruntową, będzie wykonanie prac budowlanych pod osłoną klasycznego odwodnienia. Woda gruntowa zostanie obniżona o około 10 metrów, w przeszłości, depresja wywołana eksploatacją tego poziomu wodnośnego była zdecydowanie większa, zatem fachowo prowadzone odwodnienie nie powinno wywołać żadnych szkód w obrębie leja depresji.

 • Na czym Łódź zbudowano

  W wyniku prowadzonych prac budowlanych na dworcu Łódź Fabryczna, na południowej ścianie wykopu, ukazał się przekrój podłoża gruntowego. Wyraźnie zaznacza się granica pomiędzy gruntami antropogenicznymi, powstałymi na skutek działalności ludzkiej (o barwie zbliżonej do czarnej z czerwonym gruzem ceglanym) oraz gruntami rodzimymi reprezentowanymi przez piaski średnie i drobne o barwie żółtej oraz szare gliny. Fundamenty budynków w tej części miasta oparte są poniżej spągu gruntów antropogenicznych, głównie w warstwie gruntów piaszczystych. Głębiej zalegają gliny pochodzenia lodowcowego, pod którymi występuje warstwa piasków o dużej miąższości.

 • Nowe biurowce przy Domaniewskiej

  Przy ulicy Domaniewskiej, obok budynku Ambssador, powstaje kolejna inwestycja hiszpańskiego dewelopera Kronos Real Estate. Budynek o dwóch kondygnacjach podziemnych i 8 nadziemnych nazwany został Pacific Office Building i będzie częścią kompleksu Ocean Business Park. Wykonawcą prac budowlanych jest Warbud. W podłożu inwestycji zalegają grunty nośne głównie półzwarte gliny piaszczyste i pyły oraz piaski. Uciążliwe w tym rejonie są liczne okna hydrogeologiczne występujące w warstwach gruntów spoistych, które powodują utrudnienia w pracach odwodnieniowych i w skutecznym odcięciu się ścianami szczelinowymi od napływu wody gruntowej.

 • Wejścia na stację Dw. Wileński

  System wejść oraz przejść podziemnych na stacji Dworzec Wileński należy do najbardziej złożonych pośród wszystkich obecnie budowanych stacji metra. Stacja C15 Dw. Wileński będzie połączona podziemnym korytarzem z dworcem kolejowym zlokalizowanym za centrum handlowym. Wszystkie wejścia budowane są w otoczeniu ścinek szczelnych. Na stacji natomiast wykonano ostatni fragment płyty fundamentowej i rozpoczęto układanie torowiska. Już wszystkie płyty fundamentowe stacji centralnego odcinka II linii metra są gotowe, z wyjątkiem fragmentu pod tunelem Wisłostrady na stacji C14.

 • Modernizacja Bulwarów Wiślanych w Warszawie

  Trwają prace budowlane przy modernizacji lewobrzeżnego bulwaru Wisły w Warszawie. Roboty wykonuje Hydrobudowa Gdańsk wg projektu pracowni RS Architektura. Na terenie nadwiślanym powstanie nie tylko nowa przestrzeń publiczna, ale także kolejne przejścia podziemne pod Wisłostradą, pawilony wystawowe oraz restauracje. Inwestycja będzie realizowana w dwóch etapach. Na początek powstanie część północna. Prace budowlane utrudniają trudne warunki gruntowe, m.in. grunty nasypowe zalęgające do głębokości nawet 9 metrów ppt. W trakcie prac ziemnych odkryto stare, drewniane umocnienia brzegu, które zapewne po wojnie zostały zasypane gruzem i na nich wybudowano znane z chwili obecnej betonowe schody.

 • Wejścia na stację metro Stadion

  Trwają ostatnie prace przy budowie wejść na stację metro Stadion. Wejścia budowane są w otoczeniu ścian szczelinowych oraz kolumn jet grouting. Dla prawidłowego wykonania iniekcji strumieniowej wykonano kontrolne otwory wiertnicze. Ostatecznie zrezygnowano z budowy przejścia podziemnego pod nasypem kolejowym oraz wejścia zlokalizowanego przy stacji kolejowej Stadion. Wnętrze stacji coraz bardziej przypomina założenia projektowe, wykonane są już ażurowe słupy podtrzymujące stropy, pojawiła się nawet „próbka” kamiennej okładziny na ścianach stacji.

 • Wejścia na stację metro Świętokrzyska

  Na stacji Świętokrzyska trwają prace przy budowie przejść podziemnych i wejść na stację. W wakacje wykonano także przejścia pod I linią metra przy użyciu metod górniczych. Łącznik pomiędzy stacjami I i II linii warszawskiego metra wykonano z poziomu specjalnie przygotowanego w tym celu szybu o głębokości ponad 20 metrów. Przejścia podziemne realizowane są natomiast w obudowie wykonanej ze ścianki berlińskiej. Stacja zlokalizowana jest w strefie skomplikowanej budowy geologicznej, toteż zarówno budowa obiektu jak i łączenie obydwu stacji wymagało dużego doświadczenia i wykonania złożonych prac zabezpieczających, dostosowanych do panujących warunków wodno-gruntowych.

Podział na strony