Aktualności wg lat: 2005

  • Targi Geologia 2005

    8 czerwca w Pałacu Kultury i Nauki rozpoczęły się trzecie Międzynarodowe Targi Geologia 2005. Na targach zaprezentowało się 110 wystawców. Wśród uczestników oglądaliśmy firmy produkujące sprzęt do badań geotechnicznych, geologicznych i związany z problematyką ochrony środowiska, firmy oferujące różnego typu usługi, instytuty badawcze i uczelnie. Patronem honorowym i współorganizatorem targów był państwowy Instytut Geologiczny.

  • Nagrody Ministra Infrastruktury

    Pod koniec ubiegłego roku na Zamku Królewskim w Warszawie zostały wręczone nagrody ministra infrastruktury za wybitne osiągnięcia twórcze w roku 2004. Komisja pracująca pod przewodnictwem prof. dr. hab. Adama Zbigniewa Pawłowskiego przyznała siedemnaście nagród, w tym dwie pierwszego, siedem drugiego i osiem trzeciego stopnia.

  • Konferencja Wisła 2005

    W dniach 1-4 marca w górującym nad Wisłą hotelu Gołębiewski odbyła się jubileuszowa XX Ogólnopolska Konferencja "Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji". Konferencja, zorganizowana przez Krakowski Oddział Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, poświęcona została nowym rozwiązaniom konstrukcyjno - materiałowo - technologicznym.