Bulwary Wiślane

Podczas prac ziemnych przy modernizacji Bulwarów Wiślanych odkopano pozostałości starych umocnień brzegu. Oprócz palisady drewnianej odkryto również drewniane materace faszynowe, służące kiedyś do stabilizacji słabonośnych gruntów. Materace faszynowe wykonane z zaplecionych gałęzi wierzbowych były powszechnie stosowane na terenach podmokłych od czasów pierwszych Piastów.

Aktualny niski poziom wody w Wiśle ułatwia prowadzenie prac ziemnych. Modernizacja nadbrzeża jest szansą na zbliżenie i scalenie tego rejonu z resztą miasta.