Opony w podłożu marketu

Wykonując badania geotechniczne pod średniej wielkości market spożywczy, nic nie zapowiadało niespodzianki czyhającej w podłożu. Wykonane otwory badawcze wzdłuż ścian projektowanego budynku, wykazały obecność gruntów nasypowych do około 1 m oraz głębiej wyłącznie grunty nośne. Podczas odbioru podłoża pod ławy fundamentowe, oko doświadczonego geotechnika wypatrzyło w wykopie lokalnie zalęgające grunty nasypowe. Próba pogłębienia wykopu skończyła się na wykopaniu z podłoża opony samochodowej. Ostatecznie z obszaru na którym miały być ułożone ławy fundamentowe wykopano kilkadziesiąt starych opon, które przetransportowano na wysypisko przy użyciu kilku wywrotek załadowanych po brzegi. Podobną sytuację opisywaliśmy kilka lat temu.

Zatem należy pamiętać, że przed ułożeniem betonów podkładowych, podłoże gruntowe musi zostać bezwzględnie zbadane przez doświadczonego geologa.