Budowa budynku na podłożu skalistym

Na szczycie jednego ze wzgórz w Szklarskiej Porębie, trwają prace przy fundamentach wielorodzinnego budynku mieszkalnego. Wydawać by się mogło, że płytę fundamentową stosujemy wyłącznie posadawiając na gruntach słabych lub poniżej powierzchni wody gruntowej. Opisywana inwestycja zagłębiona jest wyłącznie ze względu na strefę przymarzania, a w jej podłożu nie występuje woda gruntowa. Grunty w poziomie posadowienia również nie nalezą do słabonośnych, a budynek nie jest zlokalizowany w strefie osuwiskowej.

Konieczność posadowienia na płycie fundamentowej wymusiła niejednorodność podłoża gruntowego. W trzech czwartych budynek posadowiono na zwietrzelinie skalnej, a w jednej czwartej na niespękanym masywie graniowym. Duża różnica w odkształcalności tych dwóch odmiennych ośrodków podłoża gruntowego, nie pozwalała na zaprojektowanie innego rozwiązania. Należy pamiętać, że skała nie będzie się odkształcać więc budynek nie będzie wykazywać osiadań, co w przypadku tylko częściowego oparcia konstrukcji na nieodkształcalnym podłożu, może doprowadzić do uszkodzenia budowli.