Aktualności wg lat: 2011

 • Trwają prace badawcze i inwentaryzacyjne przy kościele Św. Anny

  Narodowy Instytut Dziedzictwa ,w ramach programu wieloletniego "KULTURA+", opracowuje dokumentację 3D kościoła Św. Anny w Warszawie. Laserowy skaning ma na celu uzyskanie cyfrowego obrazu zabytku, który można potem połączyć z danymi geodezyjnymi i stworzyć kompletną dokumentację budowlaną obiektu. Opracowana dokumentacja zostanie przekazana Stołecznemu Konserwatorowi Zabytków. Równocześnie prowadzone są badania geologiczne na skarpie kościoła, wykonano między innymi sondowania statyczne CPTU.

 • Budynek mieszkalny przy Inflanckiej

  Spółdzielnia mieszkaniowa Stawki rozpoczęła budowę budynku mieszkalnego przy ul. Inflanckiej. Budynek posiadał będzie dwie kondygnacje podziemne i posadowiony zostanie na płycie fundamentowej. Generalnym wykonawcą prac budowlanych jest firma Cekom. Na badanym terenie panują złożone warunki gruntowe. Pod powierzchnią terenu do głębokości maksymalnej 4.00 m ppt. zalegają grunty nasypowe. Poniżej w większości otworów nawiercono piaski średnie i drobne, średnio zagęszczone i zagęszczone o stopniu zagęszczenia ID=0.50÷0.70.

 • Stacja C13 Powiśle

  Stacja Powiśle zlokalizowana jest pomiędzy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie a nabrzeżem wiślanym. Nad stacją przebiegać będzie tunel Wisłostrady. Stacja Powiśle złożona będzie z czterokondygnacyjnego podziemnego korpusu, a jego płyta denna posadowiona zostanie na głębokości około 25 metrów ppt. Głębiej znajdować się będzie jedynie stacja Nowy Świat. Obecnie trwają prace przy wykonywaniu płyty stropowej stacji.

 • Park of Poland

  Tak nazywał będzie się największy park rozrywki w Europie Centralnej. Inwestycja powstanie na terenie trzech gmin Mszczonowa, Radziejowic i Puszczy Mariańskiej. Inwestorem jest Global Parks Poland, a koszt przedsięwzięcia to nawet kilka miliardów złotych. Obecnie trwają prace projektowe. Park miałby powstać w ciągu najbliższych 3 lat. Geotest wykonał wstępne rozpoznanie oraz mapę warunków wodno-gruntowych dla pierwszego etapu tej inwestycji, który zajmie powierzchnię około 300 ha.

 • Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce

  W dniach 16-18 listopada w Gdańsku-Jelitkowie odbyło się IV Ogólnopolskie Sympozjum „Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce”. Głównym organizatorem konferencji był Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, działający we współpracy z Wydziałem Geologii Uniwersytetu Warszawskiego i Polskim Komitetem Geologii Inżynierskiej i Środowiska. Przedstawiono kilkadziesiąt referatów, które zostały zreferowane w sesjach oraz wydrukowane w Biuletynie Państwowego Instytut Geologicznego 446 (2011).

 • Stacja C11 Świętokrzyska

  Już podczas budowy pierwszej linii metra stację metro Świętokrzyska zaplanowano jako stacje przesiadkową. Stacja II linii (C11 Świętokrzyska) znajdować się będzie pod stacją I linii - obie połączone będą ruchomymi schodami. Obecnie prace budowlane w tym miejscu sprowadzają się do usuwania kolizji energetycznych, wodociągowych, teletechnicznych, kanalizacyjnych, sieci ciepłowniczych i innych. W następnym etapie wykonane zostaną ściany szczelinowe. W pobliżu stacji Świętokrzyska otworzono pawilon mieszczący punkt informacji o budowie II linii Metra.

 • Budowa przy Mehoffera

  Przy skrzyżowaniu ul. Mehoffera i Talarowej powstaje osiedle pod nazwą Ogrody Mehoffera. Prace budowlane prowadzi firma Kalter. Budynek o 4 kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej posadowiony zostanie na płycie fundamentowej o grubości 40 cm. Taki sposób posadowienia zapewni w przyszłości szczelność podziemnego garażu i lepiej zabezpieczy go od wpływu wody gruntowej niż posadowienia na ławach i stopach fundamentowych. Na szczelność piwnic będzie miała wpływ również jakość wykonanych izolacji.

 • The Park Warsaw

  W Warszawie przy ulicy Orzechowej róg Krakowiaków rozpoczęła się budowa kompleksu The Park, który oferować będzie około 110 000 m2 powierzchni użytkowej do wynajęcia. W pierwszej fazie powstaną dwa 4-kondygnacyjne budynki o powierzchni biurowej równej 19 600 m2. Kompleks został zaprojektowany zgodnie z międzynarodowymi wymogami oraz standardami ekologicznymi. Dodatkowo w kompleksie znajdować się będą restauracje, kawiarnie oraz punkty handlowo-usługowe. Generalnym wykonawcą prac budowlanych jest firma Porr (Polska).

 • Druga linia metra

  Zakład Badań Geotechnicznych GEOTEST latem 2011 roku rozpoczął nadzór geotechniczny nad budową II linii metra w Warszawie na odcinku centralnym od stacji Rondo Daszyńskiego do stacji Dworzec Wileński (z pominięciem stacji Powiśle i Stadion). Generalnym wykonawcą robót budowlanych jest konsorcjum firm: Astaldi S.p.A., GULERMAK, Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Mińsk Mazowiecki - w skrócie AGP. Kontrakt opiewa na sumę ponad 4 117 mln PLN. Budowa metra jest najdroższą i jedną z największych obecnie realizowanych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce.

 • Łącznik pomiędzy I i II linią metra

  Połączenie obecnie budowanej II linii metra z już istniejącą jest bardzo istotnym elementem budowy. Łącznik będzie jednotorowym tunelem prowadzącym ze stacji Centrum I linii, gdzie już od lat czeka specjalnie przygotowana w tym celu komora łącznika. Połączenie z drugą linią metra zlokalizowane będzie pomiędzy stacją Świętokrzyska a stacją Rondo ONZ, w bliskim sąsiedztwie zaprojektowanego w tym miejscu Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Część tunelu, w trakcie prowadzenia prac budowlanych, wykorzystana zostanie jako komora do demobilizacji tarczy TBM.

Podział na strony