Bomba na budowie metra

Podczas drążenia wykopu pod część „płytką” wentylatorni szlakowej V12 natrafiono na pocisk moździerzowy kalibru 600 mm z okresu II wojny światowej. Pocisk wystrzelono z moździerza Karl-Geraet podczas powstania warszawskiego w 1944 roku. Celem zapewne był budynek Prudential znajdujący się w sąsiedztwie. Niewybuch ważył około 1,5 tony i zalegał na głębokości 7 metrów poniżej powierzchni ulicy. Grunty nasypowe w tym rejonie osiągają miąższość około 3 metrów, a więc pocisk swym impetem pogrążył się około 4 metry w gruncie rodzimym, stąd jego odnalezienie na tej głębokości było dużą niespodzianką.

Lej po wydobyciu bomby został zasypany gruntem piaszczystym zagęszczonym do uzyskania odpowiedniej wartości wskaźnika zagęszczenia Is. Badanie zagęszczenia przeprowadzono przy użyciu płyty dynamicznej.