InCity

Przy ulicy Siedmiogrodzkiej i Karolkowej rozpoczęła się budowa osiedla o nazwie InCity. Inwestorem jest firma Okam, natomiast wykonawcą prac budowlanych firma Unibep. W czterech etapach powstanie łącznie ponad 500 mieszkań. Budynek posiadał będzie dwukondygnacyjny garaż podziemny realizowany w otoczeniu ścian szczelinowych. Stateczność ścian szczelinowych maja zapewnić przypory ziemne, które zostaną rozebrane w momencie rozparcia ścian o trzon konstrukcji powstającej wewnątrz wykopu. Na terenie inwestycji panują złożone warunki gruntowe. Rozpoznanie geotechniczne potwierdziło zaleganie nienośnych gruntów antropogenicznych do głębokości nawet kilkunastu metrów poniżej poziomu terenu.