Krajowa Konferencja Geotechniki

W dniach 4 -7 września we Wrocławiu odbyła się XVI Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej oraz V Ogólnopolska Konferencja Młodych Geotechników - zorganizowana przez Polski Komitet Geotechniki i Politechnikę Wrocławską. Tematem wiodącym konferencji były: Problemy geotechniczne budowli wodnych i komunikacyjnych jednak to interesujące zagadnienie nie było szerzej omawiane. Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem i zebrała około 200 słuchaczy.