Największa inwestycja budowlana w Łodzi

Aktualnie wykonywane są ostatnie prace projektowe związane z budową Dworca Łódź Fabryczna oraz tunelu kolejowego, dzięki któremu pociągi w centrum miasta znikną pod ziemią. W okolicy ul. Niciarnianej ze względu na złożone warunki wodno-gruntowe przeprowadzono weryfikujące badania geologiczne. Odwierty sięgały 30 metrów poniżej powierzchni terenu.

Równocześnie trwają prace mające na celu określenie najskuteczniejszej metody odwodnienia terenu projektowanego dworca. Na obszarze inwestycji wykonano model wykopu z uszczelnieniem dna i próbnym pompowaniem.

Stały monitoring hydrogeologiczny powiązany z modelowaniem przepływu wód podziemnych pozwoli zaprojektować skuteczny system odwodnienia wykopu na czas prowadzenia prac ziemnych. Należy podkreślić, że jest to bardzo skomplikowane technicznie zadanie inżynierskie, na niespotykaną dotąd skalę.