Dworzec Łódź Fabryczna

Rozpoczęły się prace budowlane przy dworcu kolejowym Łódź Fabryczna. Obecnie wykonywane są roboty rozbiórkowe, zniknął już między innymi stary budynek dworca. Budowa nowej Łodzi Fabrycznej jest największą inwestycją kolejową obecnie realizowaną w Polsce. Koszt przebudowy to blisko 2 mld PLN. Generalnym wykonawcą prac budowlanych jest konsorcjum: Torpol , Astaldi, INTERCOR oraz Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów. Planowany termin zakończenia budowy to rok 2015.

Dużym wyzwaniem dla wykonawcy i projektantów będzie wykonanie części podziemnej budowli zagłębionej na 4 kondygnacje poniżej powierzchni terenu. Warunki wodno gruntowe na terenie Łodzi nie sprzyjają budownictwu podziemnemu, ze względu na brak naturalnej przesłony z gruntów nieprzepuszczalnych, które mogłyby odciąć napływ wody gruntowej od strony dna wykopu. Projektowany obiekt należy do natrudniejszej trzeciej kategorii geotechnicznej.