Budowa przy Kasprzaka

Na wąskiej działce przy ulicy Kasprzaka szczeciński deweloper SGI wspólnie ze spółdzielnią mieszkaniową Kolonia Kasprzaka realizuje budowę budynków mieszkalnych z usługami w parterze. Budynki o wysokości od 2 do 8 kondygnacji posadowione zostaną na płytach fundamentowych grubości od 50 do 80 cm. Dwupoziomowy garaż podziemny oparty zostanie w podłożu na głębokości 7,20 m p.p.t., tj, na rzędnej 27,90 m. n.p. "0" Wisły.

Jak przewidziano w dokumentacji geologiczno-inżynierskiej posadowienie płyty fundamentowej wypada głównie w warstwie twardoplastycznych i półzwartych glin piaszczystych i glin piaszczystych zwięzłych. Lokalnie w dnie wykopu znajdują się piaski drobne. Zwierciadło wody gruntowej pierwszego poziomu pomierzono w piezometrze na rzędnej 28,70 m n.p. "0" Wisły, czyli powyżej projektowane poziomu posadowienia płyty fundamentowej. Szczęśliwie woda w soczewce piaszczystej znajdowała się jedynie na części wykopu. Ściany wykopu zostały zabezpieczone ścianką szczelinową o grubości 60 cm.