Biurowiec przy 17 Stycznia

Trwa budowa biurowca zlokalizowanego w sąsiedztwie portu lotniczego Okęcie. Budynek z trzema kondygnacjami podziemnymi posadowiono na płycie fundamentowej. Wykop pod części podziemną wykonano w otoczeniu ścian szczelinowych. W podłożu inwestycji zalęgają głównie półzwarte gliny, poniżej których zalega warstwa nawodnionych piasków. Podczas prac ziemnych, wystąpił problem z odwodnieniem, na skutek natrafienia igłofiltrami na stary otwór studzienny, przez który dopływała woda z piasków zalęgających poniżej glin.

W otwór studzienny wprowadzono rurę stalowa, dla zrównoważenia ciśnienia wody napływającej od strony dna wykopu, a następnie zabetonowano studnię. Generalnym wykonawcą prac budowlanych jest CFE, natomiast inwestorem OKRE Development. Projekt budynku powstał w pracowni Jems Architekci.