Wykop przy Kolskiej ożywa

Przed kilkoma laty wykonano wykop fundamentowy pod przyszłą inwestycję, która ostatecznie została przerwana. Wykopu fundamentowego nie zabezpieczono. Po upływie kolejnych lat wykop stopniowo wypleniał się wodą oraz bujną roślinnością, ostatecznie bardziej przypominał staw niż plac budowy. Nowy Inwestor zdecydował się na wykonanie kompleksowych badań podłoża gruntowego, na podstawie których przeprojektowano posadowienie nowych obiektów.

Aktualnie trwają prace ziemne, usunięto roślinność oraz osad denny wraz z korzeniami sięgającymi kilkudziesięciu centymetrów w głąb gruntu rodzimego. Dno wykopu fundamentowego pozostawionego bez opieki przez wiele lat, na skutek wielokrotnego przemarzania i przesuszenia oraz odprężenia utraciło swoje parametry nośności. Dla poprawy warunków posadowienia w oczyszczonym wykopie ułożona zostanie warstwa pospółki zagęszczona do Is = 0.98.

Badania geotechniczne wykonane na potrzeby pierwotnie rozpoczętej inwestycji sięgały głębokości jedynie 6 m ppt. i wykazały obecność głównie gruntów piaszyste. Ostatecznie okazały się one zbyt płytkie, ponieważ aktualnie przeprowadzone testy wykazały na głębokości około 7 m ppt. grunty zastoiskowe o mniejszej nośności niż nadkład piaszczysty nad nimi. Należy podkreślić, że wykonane na potrezby pierwotnego projektu obliczenia osiadań nie uwzględniały występowania w podłożu gruntów zastoiskowych. Zbyt mała głębokość rozpoznania geotechnicznego jest często popełnianym błędem projektowym w naszym kraju.