Rusza kolejna budowa przy Bluszczańskiej

Rozpoczęły się prace związane ze wzmocnieniem słabonośnych gruntów na budowie budynków mieszkalnych przy ul. Bluszczanskiej. Osiągające miąższość pond 6 metrów, słabonośne podłoże w tej okolicy zbudowane jest z około 2-3 metrowej miąższości mad wiślanych, wykształconych w postaci pyłów i glin pylastych w stanie plastycznym, poniżej których często zalęgając grunty organiczne pochodzenia zastoiskowego: namuły i torfy w stanie miękkoplastycznym. Podłoże nośne znajduje się zatem dopiero na głębokości kilku metrów poniżej powierzchni terenu.

Wymiana gruntów słabonośnych jest nie możliwa ze względu na płytko zalęgające zwierciadło wód gruntowych. Najlepszym rozwiązaniem, dodatkowo sprawdzonym, na budowach zlokalizowanych w sąsiedztwie są kolumny DSM. Wykonawcą tych specjalistycznych robót geotechnicznych jest Keller, natomiast inwestorem jest Budimex.