Artykuły

 • Leśny Potok

  Leśny Potok czy raczej rwąca rzeka? Z problemami na ulicy Leśny Potok na Białołęce w Warszawie spotykaliśmy się już wielokrotnie. Przed kilku laty podmokła łąka została przykryta warstwą gruntu wymieszanego ze znacznymi ilościami gruzu ceglanego. Olbrzymie ciężarówki dostarczały materiał, który przy pomocy spychacza był rozścielany na powierzchni łąki. Układany gruz nie był zagęszczany walcami, a jedynie ugniatany przez spychacz i przejeżdżające ciężarówki. Teren był porośnięty drzewami. Wokół drzew pozostawiono niezasypane okrągłe place o średnicy około 2.0 metry. Grunty nasypowe ułożone zostały na działkach bez zdjęcia warstwy humusu.

 • Tajemnicze odkrycia w Gdańsku

  W starej części Gdańska, przy ulicy Szafarnia, obok mariny znajdującej się na Nowej Motławie wyrósł zespół mieszkaniowy zaprojektowany przez biuro architektoniczne RKW Rhode, Kellermann, Wawrowsky. Projekt konstrukcji został opracowany w pracowni LGL. Inwestorem jest firma "Nowe Ogrody" będąca spółką Pirelli RE i Cypress Grove International

 • Żelbetowe pale prefabrykowane

  W wielu przypadkach posadowienia pośredniego szczególnie przydatne jest wykorzystanie prefabrykowanych, żelbetonowych pali wbijanych. W technologii tej wyspecjalizowała się firma Aarsaleff.

 • Zabezpieczanie przed wodą gruntową

  Podziemne kondygnacje budynków narażone są na działanie wody gruntowej. Każdy budynek musi być odpowiednio zabezpieczony przed wilgocią i wodą gruntową. W zależności od występujących w podłożu warunków dobiera się odpowiedni typ izolacji.

 • Jak sprawdzić stateczność dna wykopu - lekcja przypomnienia 2

  Zaawansowane zagadnienie w postaci przypomnienia dla inżynierów.

 • Dwa wykopy i ludzka pomysłowość

  Na budowie przy ulicy Klimczaka w Warszawie woda gruntowa znajdowała się na głębokości około 3.0 metry ppt. Umożliwiało to wykonanie jednej kondygnacji podziemnej. Drugi poziom podziemnego garażu mógł być wykonany przy jednoczesnym obniżeniu poziomu lustra wody. W podłożu działki występowały średnio zagęszczone piaski średnie. Piaski występowały do głębokości przeszło 20 metrów. Wierceniami nie sięgnięto do warstwy gruntów nieprzepuszczalnych. Brak gruntów spoistych nie pozwalał na odcięcie ścianami szczelinowymi dopływu wody do wykopu. Z bilansu miejsc parkingowych wynikało że konieczne jest wykonanie choć jednego dwupoziomowego garażu pod dwoma projektowanymi budynkami. Niestety w sąsiedztwie działki nie było gdzie zrzucić wody i wydawało się niemożliwe wykonanie odwodnienia.

 • Calowiec - porady dla Geotechników

  Przeglądając fachową literaturę natrafiłem na kapitalny poradnik z początku dwudziestego wieku, który instruuje jak badać grunt jak przygotować podłoże i fundamenty budynków murowanych oraz drewnianych. Tekst polecam uwadze, gdyż wiele rad jest ciągle aktualnych.

 • Odmłodzony spichlerz w Kazimierzu Dolnym

  Działka, na której zaprojektowano budowę hotelu położona jest w Kazimierzu Dolnym przy ulicy Puławskiej. Pod względem geomorfologicznym teren znajduje się na granicy tarasu nadzalewowego i zbocza doliny Wisły, której koryto oddalone jest o około 80 metrów od granicy działki. Dolina Wisły w rejonie Kazimierza Dolnego ma charakter przełomowy o wysokich i stromych brzegach. Plac, na którym przewidziano inwestycję znajduje się u podnóża takiego stromego zbocza.

 • Nisyros - wulkaniczna wyspa Morza Egejskiego

  Przedstawiony fotoreportaż jest rozwinięciem artykułu Nisyros – wulkaniczna wyspa Morza Egejskiego znajdującego się w dziale Artykuły/Historia

 • Nisyros - wulkaniczna wyspa Morza Egejskiego

  "Do krateru dojechaliśmy motorynkami wypożyczonymi w porcie. Wspiąłem się na niewielkie wzniesienie, gdy reszta wycieczki powędrowała do wnętrza wulkanu. Z góry wyglądali jak mrówki. Dopiero wtedy, gdy dojrzałem ich pochylonych nad bulgoczącymi jeziorkami, zorientowałem się, jak duży jest krater. W jego wnętrzu z otwartych szczelin wydostawała się para. W powietrzu falował zapach siarkowodoru, podobny do tego, który towarzyszył nam podczas wycieczek do Yellowstone i do Eger na Węgrzech. W Yellowstone gejzer Old Faithfull w równych odstępach wyrzucał na wysokość kilkudziesięciu metrów fontannę wody. Tłum gapiów czekał na kolejną erupcję. Pod Egerem w basenach z gorącą wodą tłoczyli się turyści. Na Nisyros w księżycowym, surowym krajobrazie byliśmy sami. To potęgowało piękno i tajemniczość tego miejsca."

Podział na strony