Leśny Potok

Leśny Potok czy raczej rwąca rzeka? Opisujemy wpadki i wypadki na Białołęce w Warszawie.

Z problemami na ulicy Leśny Potok na Białołęce w Warszawie spotykaliśmy się już wielokrotnie.

Przed kilku laty podmokła łąka została przykryta warstwą gruntu wymieszanego ze znacznymi ilościami gruzu ceglanego. Olbrzymie ciężarówki dostarczały materiał, który przy pomocy spychacza był rozścielany na powierzchni łąki. Układany gruz nie był zagęszczany walcami, a jedynie ugniatany przez spychacz i przejeżdżające ciężarówki. Teren był porośnięty drzewami. Wokół drzew pozostawiono niezasypane okrągłe place o średnicy około 2.0 metry. Grunty nasypowe ułożone zostały na działkach bez zdjęcia warstwy humusu.

Potężne wywrotki dostarczały materiał i wysypywały na powierzchnię łąki
Potężne wywrotki dostarczały materiał i wysypywały na powierzchnię łąki
Potężne wywrotki dostarczały materiał i wysypywały na powierzchnię łąki
Potężne wywrotki dostarczały materiał i wysypywały na powierzchnię łąki
Spychacz rozgarniał grunt nasypowy, równomiernie po całym terenie
Spychacz rozgarniał grunt nasypowy, równomiernie po całym terenie
Nasypy ułożone zostały na wysokości blisko 1,5 metra
Nasypy ułożone zostały na wysokości blisko 1,5 metra
W pobliżu przebiegał kanał prowadzący wodę...
W pobliżu przebiegał kanał prowadzący wodę...
...i ginął wśród nasypów (sierpień 2007)
...i ginął wśród nasypów (sierpień 2007)
Pryzmy przed rozgarnięciem przez spychacze
Pryzmy przed rozgarnięciem przez spychacze
Księżycowy krajobraz
Księżycowy krajobraz
Szczególnie "interesująco" wyglądał teren wokół drzew
Szczególnie "interesująco" wyglądał teren wokół drzew

Przeprowadzono parcelacje i podzielono teren na mniejsze działki, które zostały wystawione na sprzedaż. Część z nich szybko znalazła nabywców.

Po wykonaniu badań geotechnicznych pod pierwszy, zaprojektowany na tym terenie budynek jednorodzinny okazało się, że pod gruntami nasypowymi ułożonymi do głębokości 1.50 m ppt. zalegają plastyczne gliny i grunty organiczne - torfy. Grunty organiczne występowały, w części projektowanego obszaru zabudowy do głębokości 3.10 m ppt. Na pozostałym terenie, plastyczne gliny o stopniu plastyczności IL=0.40, sięgały do głębokości 2.20 m ppt. Pod gruntami organicznymi i glinami znajdowały się średnio zagęszczone piaski średnie, o stopniach zagęszczenia ID=0.40 ÷ 0.65. Woda gruntowa została pomierzona na głębokości 2.40 m ppt. Torfy zagłębiały się poniżej lustra wody na głębokość 0.70 metra.

Grunty organiczne i plastyczne gliny nie nadają się do bezpośredniego posadowienia fundamentów /inaczej mówiąc nie jest możliwe posadowienie budynku na stopach lub ławach fundamentowych/. Posadowienie budynku na stopach i ławach, na opisanych powyżej gruntach prowadziłoby do powstania osiadań podłoża i opartego na nim fundamentu. Szczególnie niebezpieczna dla budowli jest zmienność warunków gruntowych występujących pod fundamentami. Powoduje ona powstanie nierównomiernych osiadań, które są zazwyczaj przyczyną spękań konstrukcji.

W opisanych warunkach wodno - gruntowych posadowienie budynku było skomplikowane. Teoretycznie możliwa była wymiana gruntu, ale wiązała się ona z koniecznością obniżenia poziomu wody gruntowej. Ze względu na brak odbiornika dla wody z instalacji odwadniającej zrezygnowano z tego typu rozwiązania. Ostatecznie budynek posadowiony został na mikropalach betonowych zagłębionych w znajdujących się w podłożu piaskach. Pale formowano w rurach stalowych. Koszt posadowienia przewyższył 450 000 PLN.

Bardziej korzystne warunki gruntowe panują na sąsiedniej działce. Grunty nasypowe zostały tu ułożone warstwą o grubości 1.50 - 1.70 metra. Pod nasypami występował torf, ale na szczęście na tej działce jego warstwa była niewielkiej miąższości. Torf sięgał do głębokości 2.10 m ppt. a jego spąg (dolna powierzchnia warstwy) znajdował się powyżej lustra wody, które pomierzono na głębokości 2.30 m ppt. W tym przypadku zdecydowano się na wymianę gruntu. Grunty organiczne zostały wybrane do poziomu piasków, a na ich miejsce wbudowano piasek różnoziarnisty, zagęszczając go warstwami do wskaźnika zagęszczenia Is ≥ 0.96. Grunt układany był w trzech warstwach.

Tak wygląda łaka po dwóch latach
Tak wygląda łaka po dwóch latach
Nie bez kłopotu powstały pierwsze domy
Nie bez kłopotu powstały pierwsze domy
Wybudowano też przedszkole
Wybudowano też przedszkole
Niektóre budynki stoją na palach
Niektóre budynki stoją na palach

Przed układaniem piasku geotechnik sprawdził dno wykopu i zbadał czy grunty organiczne zostały całkowicie wybrane. Geotechnik sprawdził także poprawność wykonanego zagęszczenia. Podłoże zostało przygotowane prawidłowo i można było budować fundamenty.

Wokół znajduje się jeszcze kilka działek. Namawiamy potencjalnych nabywców na wykonanie badań przed kupnem działki. Na badania przed kupnem działki namawiamy nie tylko chcących się budować przy ulicy Leśny Potok. Koszt badań to 1200 – 1500 PLN. W porównaniu z kosztami specjalistycznego fundamentowania jest to koszt niewielki. Warto ponieść taki wydatek by budować bezpiecznie i bez zbędnych nerwów

Zarosły leje wokół drzew
Zarosły leje wokół drzew
Pułapka prawie gotowa
Pułapka prawie gotowa
Czy ta łąka też zostanie zamaskowana?
Czy ta łąka też zostanie zamaskowana?