Artykuły

 • Fundamenty - bezpieczne budowanie

  12.10.2012

  Przy projektowaniu fundamentów budynków niezbędna jest wiedza o rodzaju podłoża gruntowego występującego na terenie budowy.

 • Drenaż

  11.10.2012

  Drenaż - jeżeli dobrze się go zaprojektuje i wykona - skutecznie chroni piwnice domu przed zalaniem. Jeżeli podłoże pod domem jest piaszczyste, drenaż może również obniżyć poziom wód gruntowych.

 • Jak głęboko fundament?

  10.10.2012

  Ze względu na warunki gruntowo - wodne dom nie może być posadowiony zbyt płytko, a posadowienie zbyt głębokie - gdy nie jest uzasadnione względami użytkowymi - niepotrzebnie zwiększa koszty budowy. Podjęcie właściwej decyzji umożliwia dokumentacja badań podłoża gruntowego.

 • Czy budować przed zimą?

  09.10.2012

  Czy początek zimy to dobry moment na rozpoczęcie wykopów pod fundament?

 • Tajemnicza woda

  08.10.2012

  Wczesną wiosną rozpoczęto prace przy rozbudowie domu jednorodzinnego w willowej części Mokotowa. Do willi zbudowanej jeszcze przed drugą wojną światową zaprojektowano dobudowanie nowej części. W nowym budynku zaplanowano wybudowanie piwnic, które ze względów użytkowych zagłębiono kilkadziesiąt centymetrów poniżej poziomu posadzki piwnic w starym budynku.

 • Dokumentacja badań podłoża gruntowego

  07.10.2012

  Na etapie przygotowania projektu swojego wymarzonego domu zalecamy wykonanie opinii dotyczącej warunków wodno - gruntowych panujących w miejscu przewidzianej budowy. Otrzymując gotowe opracowanie często nie jesteśmy w stanie ocenić, czy zostało ono wykonane poprawnie. W artykule opisano, jak powinna wyglądać opinia geotechniczna wykonana na potrzeby budowy domu jednorodzinnego czy niewielkiego budynku produkcyjnego.

 • Budujesz dom - zbadaj grunt

  06.10.2012

  Geotechnik to specjalista od gruntów. Geotechnik określa przydatność podłoża dla celów projektowanej budowy. Dane o rodzaju i "kondycji" gruntów pozwalają prawidłowo i bezpiecznie zaprojektować fundamenty budynku. Kiedy i dlaczego należy korzystać z usług geotechnika?

 • Obszary o niekorzystnych warunkach budowlanych w Warszawie

  05.10.2012

  Prezentujemy mapę obszarów przedstawiającą miejsca o niekorzystnych warunkach budowlanych w Warszawie.

 • Gdzie budować

  04.10.2012

  Gdy planujemy budowę domu potrzebne staje się wykonanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej. Dzięki takiej dokumentacji uzyskamy informacje o warunkach wodno - gruntowych panujących na terenie naszej przyszłej budowy. Na podstawie wierceń i sondowań gruntu opracowane zostaną wytyczne pozwalające bezpiecznie zaprojektować fundamenty, wybrać odpowiedni typ izolacji itp. Badania takie bardzo szczegółowo opiszą warunki geologiczno - inżynierskie podłoża pod wskazaną lokalizacją.

 • Jaki jest sens wykonywania badań geotechnicznych?

  03.10.2012

  Badania geotechniczne wykonuje się w celu określenia warunków wodno-gruntowych podłoża pod inwestycję. Są to konieczne informacje do właściwego i bezpiecznego zaprojektowania fundamentów budynku i w razie czego doboru typu ich izolacji, możliwości podpiwniczenia budynku, doboru typu przydomowej oczyszczalni ścieków czy też możliwości odprowadzenia wód opadowych z dachu budynku do gruntu.

Podział na strony