Tajemnicze odkrycia w Gdańsku

W starej części Gdańska, przy ulicy Szafarnia, obok mariny znajdującej się na Nowej Motławie wyrósł zespół mieszkaniowy zaprojektowany przez biuro architektoniczne RKW Rhode, Kellermann, Wawrowsky. Projekt konstrukcji został opracowany w pracowni LGL. Inwestorem jest firma "Nowe Ogrody" będąca spółką Pirelli RE i Cypress Grove International

Wizja architektów
Wizja architektów...
...oraz jej realizacja
...oraz jej realizacja

W terenie panują trudne warunki geologiczne. Pod powierzchnia terenu znajdują się grunty nasypowe o znacznej miąższości. Nasypy występują do głębokości 3.60 m ppt. i przykrywają grunty organiczne sięgające do głębokości 4.80 – 9.20 m ppt. Poniżej znajdują się średnio zagęszczone i zagęszczone piaski drobne. Piaski drobne zalegają do głębokości 27.0 – 30.0 m ppt. Głębiej występują zagęszczone piaski grube z pospółką. Rozpoznanie geotechniczne było prowadzone do głębokości 30.0 m ppt. Jakościową ocenę gruntów na podstawie sondowań CPT prowadzili specjaliści z Politechniki Gdańskiej.

Woda gruntowa pomierzona została w gruntach nasypowych i poniżej gruntów organicznych. Zwierciadło pod ciśnieniem stabilizowało się na poziomie wody w Nowej Motławie.

Roboty geologiczne poprzedziła praca archeologów.

Głównym wykonawcą jest firma Pol Aqua S.A.

Budynki posadowione zostały na palach wwibrowywanych VDP Ø 406. Wykonano 1139 takich pali o długości średnio 11.6 metra (łącznie 13 173 mb). Pale VDP to pale przemieszczeniowe formowane w gruncie.

W pierwszym etapie wykonania pala VDP do gruntu wprowadza się rurą stalową. Rura zagłębiana jest przez wibrację. U dołu rury znajduje się otwór, który jest zamknięty w trakcie pogłębiania rury. Przy podciąganiu rury otwór jest otwarty i wypływa z niego beton tworząc trzon kolumny. W sąsiedztwie istniejących budynków pale VDP zostały zamienione na pale wiercone CFA (w ten sposób wyeliminowano wstrząsy powstałe podczas wibrowania). Wykonano 221 pali CFA o średniej długości 13.0 metra.

Drążenie ścian szczelinowych
Drążenie ścian szczelinowych [www.dariob.net]
Roboty funndamentowe w toku
Roboty funndamentowe w toku [www.dariob.net]

Obudowę wykopu wykonano ze ścian szczelinowych o szerokości 0.6 metra. "Zero" budynku ustalono na rzędnej 2.7 m n.p.m. Płyta fundamentowa została oparta na głębokości 3.94 m poniżej "0" budynku. Przegłębienia w płycie do 4.98 m poniżej "0" budynku. Ściany szczelinowe zaprojektowane przez Jana Domurata zagłębiono do rzędnej 9.67 – 10.67 m poniżej p. m. Ściany szczelinowe i pale wykonała firma Keller.

Spichlerz na tle osiedla
Spichlerz na tle osiedla
Windows
Windows
Widok wykopu na sąsiedniej działce
Widok wykopu na sąsiedniej działce
W wykopie odsłoniły się stare fundamenty
W wykopie odsłoniły się stare fundamenty
W dnie wykopu odnaleziono pale na których posadowione były stare
W dnie wykopu odnaleziono pale na których posadowione były stare budynki
Trwają prace archeologiczne
Trwają prace archeologiczne
Na głazach i palach oparte były fundamenty
Na głazach i palach oparte były fundamenty
Ogólny widok wykopu
Ogólny widok wykopu
Skomplikowana konstrukcja fundamentów
Skomplikowana konstrukcja fundamentów

Poniżej przedstawiamy zdjęcia zrobione przed rozpoczęciem budowy:

Marina w sąsiedztwie budowy
Marina w sąsiedztwie budowy
Teren przed rozpoczęciem budowy
Teren przed rozpoczęciem budowy
W gruntach nasypowych utrzymywała się woda
W gruntach nasypowych utrzymywała się woda
Spichlerz w trakcie remontu
Spichlerz w trakcie remontu