Wypadki

 • Nieprzemyślana nadbudowa

  Budynek mieszkalny przy ulicy Tomasza Zana 13 został wybudowany tuż przed wybuchem drugiej wojny światowej. Ten niewielki, w całości podpiwniczony dom, posadowiony na ceglanych ławach fundamentowych miał jedną kondygnację naziemną. Po wojnie, w 1948 roku, budynek nadbudowano, wznosząc dodatkowe dwie kondygnacje.

 • Beskid Niski - osuwiska

  Wzdłuż południowej granicy Polski rozciągają się Karpaty. Góry te, o długości około 1300 kilometrów, ciągną się od Kotliny Wiedeńskiej na zachód do przełomu Dunaju na południowym wschodzie. Karpaty należą do tak zwanego systemu alpejskiego, który ukształtował się podczas najmłodszych alpejskich ruchów skorupy ziemskiej.

 • Problemy z drenażem

  Jednorodzinny budynek wybudowany przed trzema laty na przedmieściach Warszawy został w całości podpiwniczony. Ponieważ pod cienką warstwą pokrywowych piasków drobnych występowały grunty spoiste, zgodnie z zaleceniami właścicielki wykonawca zgodził się zrobić drenaż.

 • Nieprzewidziane nasypy na działce

  Inwestorzy planujący budowę domu jednorodzinnego rzadko zlecają wykonanie dokumentacji geotechnicznej. Panuje dość powszechne przekonanie, że w przypadku budowy domu nie podpiwniczonego dokumentacja geotechniczna jest zbyteczna.

 • Zabezpieczanie skarp i dna wykopu fundamentowego

  W celu poprawnego zaprojektowania fundamentów, wykonuje się dokumentację geotechniczną, lub geologiczno - inżynierską. W dokumentacji przedstawiona zostaje budowa geologiczna podłoża. Na przekrojach zilustrowany jest przebieg warstw i poziom wody gruntowej.

 • Dom na torfach

  Działki przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną wytyczone zostały na obszarze malowniczej łąki, na której trawę otaczał szpaler starych drzew. Właściciel łąki podniósł powierzchnię terenu nasypem o wysokości blisko metra.

 • Kilka prostych wypadków

  W ostatnich tygodniach trafiło mi się kilka ekspertyz, które po raz kolejny udowodniły jak istotne jest wykonywanie badań geotechnicznych nawet w pozornie banalnych wypadkach.

Podział na strony