Dom na torfach

Działki przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną wytyczone zostały na obszarze malowniczej łąki, na której trawę otaczał szpaler starych drzew. Właściciel łąki podniósł powierzchnię terenu nasypem o wysokości blisko metra.

Teren podniesiono ze względu na poziom wody gruntowej. Jednocześnie zmniejszona została różnica wysokości pomiędzy łąką a ulicą.

Na jednej z działek rozpoczęto budowę domu. Przed budową inwestor zlecił wykonanie badań geotechnicznych. Wykonano trzy otwory badawcze. Dokumentacja wykazała, że warunki geotechniczne są skomplikowane. Pod warstwą humusu wykryto warstwę torfu. W jednym otworze torfy zalegały płytko, w dwóch pozostałych torf występował do głębokości 2.5 metra poniżej powierzchni terenu. Woda gruntowa zalegała na głębokości 1.8 metra ppt.

Zaprojektowano posadowienie na stopach i ławach fundamentowych z jednoczesną wymianą gruntu.

Gdy pojawiłem się, poproszony przez inwestora, wykop był już wykonany. Jego dno znajdowało się na głębokości 1.5 metra poniżej powierzchni terenu. W dnie znajdowały się grunty organiczne. Z dna wykopu przeprowadzono w 10 punktach badanie podłoża. Prace wykazały, że grunty organiczne zalegają na całej powierzchni projektowanej zabudowy. Miąższość torfów zmieniała się od 1.00 do 1.90 metra.

Sytuację pogarszał wysoki poziom wody gruntowej, która występowała już w poziomie dna wykopu. Wykonawca próbował wybrać słaby grunt zalegający w podłożu, ale napływająca woda uniemożliwiała przeprowadzenie prac.

Po przeprowadzonych badaniach zdecydowano, że budynek zostanie posadowiony na mikropalach. Z wykonania studni, ze względu na znaczną grubość gruntów organicznych i wysoki poziom wody gruntowej, zrezygnowano.

Na budowie wykonano 45 pali o średnicy 120 mm i długości 6 metrów. Zastosowano pale CFA, zbrojone dwutownikiem stalowym. Koszt palowania przekroczył 50 tys. złotych.

Relacje z budowy przedstawiono na zdjęciach poniżej:

Przed kupnem działki teren wyglądał malowniczo
Przed kupnem działki teren wyglądał malowniczo
Obawę budziła wysoka woda gruntowa
Obawę budziła wysoka woda gruntowa
Właściciel działki przed sprzedaniem podwyższył teren
Właściciel działki przed sprzedaniem podwyższył teren
Po wykonaniu wykopu okazało się że w podłozu zalega gruba warstwa torfu...
Po wykonaniu wykopu okazało się że w podłozu zalega gruba warstwa torfu...
Po wykonaniu wykopu okazało się że w podłozu zalega gruba warstwa torfu...
...a woda gruntowa wystepuje w dnie wykopu
...a woda gruntowa wystepuje w dnie wykopu

Przystąpiono do wykonywania pali

Wykonywanie pali
Wykonywanie pali
Wykonywanie pali
Wykonywanie pali