Wypadki

 • Polskie drogi

  Dla potrzeb budowy przeszło dwudziestokilometrowego odcinka autostrady budowanej na południu Polski, na zlecenie GDBDPiA wykonana została dokumentacja geologiczno-inżynierska. Dokumentacja sporządzona została w oparciu o zatwierdzony "Projekt prac geologicznych". Dokumentacja geologiczno-inżynierska została przyjęta przez Ministra Środowiska bez zastrzeżeń, co oznacza, że program prac przedstawiony w projekcie został zrealizowany. W programie przewidziano wykonanie otworów badawczych w rozstawie około 100 metrów, sondowań statycznych CPT oraz badań laboratoryjnych. Wszystkie te prace zostały wykonane.

 • Nadbudowa przedwojennej kamienicy

  08.11.2013

  Remont dachu czy elewacji starej kamienicy wiąże się z dużymi wydatkami często znacznie przekraczającymi zdolności finansowe wspólnot mieszkaniowych. Składki zebrane z funduszu remontowego pozwalają jedynie dokonywać bieżących napraw. Szczególnie trudną sytuację mają niewielkie wspólnoty, których budżety są nader skromne. Jak w takiej sytuacji dokonać potrzebnych i kosztownych remontów?

 • Ostrożnie z pompowaniem wody

  17.10.2012

  Gdy rozbudowano budynek jednorodzinny w podwarszawskim Sękocinie postanowiono wykonać piwnice. Stara część nie była podpiwniczona. W piwnicy zainstalowano piec centralnego ogrzewania. Budowę z powodzeniem zakończono a piwnica przez kilka lat służyła mieszkańcom. Niestety w końcu lat dziewięćdziesiątych w czasie roztopów i intensywnych opadów, gdy w całej Polsce a także w Warszawie zaobserwowano nie notowane od kilkudziesięciu lat poziomy wody w gruncie, piwnice wypełniły się wodą na wysokości około 50 cm.Sprowadzono pompę i rozpoczęto obniżanie poziomu wody. Pompę zatopiono w piwnicy oraz w studni z kręgów usytuowanej kilka metrów od narożnika budynku.

 • Woda w piwnicy i problemy z rowem melioracyjnym

  W piwnicach budynku jednorodzinnego usytuowanego przy ulicy Wilgi w podwarszawskim Aninie kilka lat po jego wybudowaniu pojawiła się woda. Wcześniej piwnice były suche. Woda do piwnicy dostawała się od wschodniej strony budynku.

 • Czy można budować bez kontroli zagęszczenia?

  22.08.2011

  Na to pytanie zapewne może odpowiedzieć mieszkaniec podwarszawskiej willi, w której podłoga parteru uległa licznym deformacjom po około 2 latach użytkowania budynku. Zaprzyjaźniona firma z Podhala wykonywała wszystkie prace budowlane z zapewnieniem najwyższej jakości ich wykonania. Poproszono nawet właściciela budowanego domu o zakup odpowiedniego gruntu, który rzekomo miał być wbudowany pomiędzy ławy fundamentowe jako podłoże posadzki, a następnie dobrze zagęszczony.

 • Leśny Potok

  Leśny Potok czy raczej rwąca rzeka? Z problemami na ulicy Leśny Potok na Białołęce w Warszawie spotykaliśmy się już wielokrotnie. Przed kilku laty podmokła łąka została przykryta warstwą gruntu wymieszanego ze znacznymi ilościami gruzu ceglanego. Olbrzymie ciężarówki dostarczały materiał, który przy pomocy spychacza był rozścielany na powierzchni łąki. Układany gruz nie był zagęszczany walcami, a jedynie ugniatany przez spychacz i przejeżdżające ciężarówki. Teren był porośnięty drzewami. Wokół drzew pozostawiono niezasypane okrągłe place o średnicy około 2.0 metry. Grunty nasypowe ułożone zostały na działkach bez zdjęcia warstwy humusu.

 • Ludowa

  Rozpoczęcie budowy budynku apartamentowego przy ulicy Ludowej w Warszawie poprzedziły kilkuetapowe studia geotechniczne. Inwestorem budynku zaprojektowanego przez architekta Bogdana Kulczyńskiego jest spółka akcyjna Echo Inwestment.

 • O krok od katastrofy budowlanej

  Często podkreślam, że nawet w pozornie prostych przypadkach istotne jest, żeby przed położeniem chudego betonu dno wykopu obejrzał geotechnik. We wnioskach znajdujących się w dokumentacjach zamieszczam zwyczajowo punkt, który mówi o konieczności odbioru gruntu w wykopie. W praktyce okazuje się, że takie działanie jest szczególnie istotne.

 • Popękany narożnik budynku

  Budynek mieszczący garaże samochodowe znajduje się na terenie jednostki wojskowej w Nowym Dworze Mazowieckim. Miasto to położone jest w dolinie dwóch dużych rzek: Wisły i Narwi. W podłożu przeważają grunty piaszczyste, a w miejscach, gdzie znajdowały się starorzecza zalegają grunty organiczne. Jednostka zleciła badania geotechniczne, które miały określić przyczyny spękań, widoczne na ścianie szczytowej budynku oraz prostopadłej do niej podłużnej ścianie północnej.

 • Znowu problemy przy Ruskowym Brodzie

  Niedawno opisywaliśmy w "Geotekście" budowę domu jednorodzinnego na Białołęce w Warszawie, gdzie w podłożu występowały trudne warunki gruntowe. Ostatnio po raz kolejny zajmowaliśmy się terenem, który przysporzył kłopotu właścicielom. Tak jak w poprzednim przypadku, działka położona była na Białołęce, przy ulicy Ruskowy Bród. Właściciel wiedział, że jej powierzchnia została nadsypana i wyrównana. Za jedną z granic posesji - działka była w całości ogrodzona - powierzchnia gruntu znajdowała się znacznie niżej.

Podział na strony