Aktualności: Nowe budowy

 • Warsaw Spire

  Na warszawskiej Woli, w rejonie ulic Towarowej, Łuckiej, Wroniej i Grzybowskiej powstaje budynek biurowy o wysokości 220 metrów. Inwestycję realizuje belgijska firma Ghelamco. Obecnie trwają prace ziemne związane z głębieniem części podziemnej budynku. Poniżej powierzchni terenu wybudowany zostanie 5 kondygnacyjny garaż. Biurowiec realizowany jest w technice ścian szczelinowych, które lokalnie zostały zagłębione do gł. 55 metrów (głębsze ściany wykonano jedynie na budowie stacji metra ONZ). Wykonawcą prac fundamentowych, w tym specjalistycznych robót geotechnicznych, jest firma Soletanche.

 • Wymiana gruntu na budowie hali

  Na budowie hali z budynkiem biurowym w miejscowości Kobyłka wykonano wymianę gruntu pod stopy fundamentowe. Około 50 centymetrowej grubości nasyp został wbudowany poniżej poziomu posadowienia. Do budowy nasypu użyto kruszonego betonu. W przypadku budowy nasyp z piasku, tłucznia lub jak w omawianym przypadku kruszywa betonowego, bardzo istotnym jest uzyskanie odpowiedniego wskaźnika zagęszczenia Is potwierdzającego prawidłowość jego wykonania.

 • Wykop przy Inflanckiej.

  Rozpoczęto kolejny etap budowy budynku mieszkalnego przy ulicy Inflanckiej w Warszawie. Inwestorem jest SM Stawki, a wykonawcą Cekom. Wykop pod dwa poziomu garażu obudowany został kotwioną ścianką berlińską. Jedynie niewielkie ilości wody wypływają zza ścianki. Wznoszony tu budynek mieszkalny będzie miał 16 kondygnacji naziemnych. W dnie wykopu zalegają półzwarte gliny zwałowe.

 • Osiedle Bema w Piasecznie

  Firma Arche rozpoczęła realizację kolejnego etapu budowy osiedla Bema IV w Piasecznie przy ulicy Sienkiewicza. Czterokondygnacyjne budynki będą wyposażone w podziemne garaże. Zaprojektowano posadowienie na płytach fundamentowych na głębokości około 3,00 m p.p.t. W podłożu zalegają piaski przedzielone twardoplastycznymi glinami piaszczystymi. Intensywne opady utrudniają realizację budowy.

 • Karolkowa Business Park

  U zbiegu ulic Karolkowej i Grzybowskiej powstaje centrum biznesowe pod nazwą Karolkowa Business Park zlokalizowane na terenie dawnych Polskich Zakładów Philips S.A. Ze względu na cenne walory architektoniczne część elewacji zostanie wbudowana w nowoczesna bryłę biurowca. Budynek posiadał będzie dwukondygnacyjny garaż podziemny oraz 11 pięter wysokości. Cześć powierzchni dachowych posiadała będzie zielone ogrody.

 • Wymiana gruntu

  Na budowie budynku mieszkalnego w Ząbkach przy ulicy Kruczej prowadzona jest wymiana gruntu. Z dna wykopu usuwane są warstwy gruntów organicznych, a w ich miejsce wbudowuje się piasek zagęszczany warstwami. Projektowany tu budynek posadowiony zostanie na płycie fundamentowej. Woda gruntowa zalega tuż pod dnem wykopu.

 • Szpital pediatryczny WUM

  Na początku roku wmurowany został kamień węgielny pod budowę Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Warszawskiego pomiędzy ulicami Trojdena, Żwirki i Wigury i Banacha. Szpital będzie miał 527 łóżek. Zakończenie budowy przewiduje się w 2014 roku. Konkurs SARP na projekt szpitala wygrała Warszawska pracownia Open Architekci. Budynek o siedmiu kondygnacjach naziemnych będzie miał dwie kondygnacje podziemne, w tym jedna garażową. Zaprojektowano posadowienie na płycie fundamentowej na głębokości około 7.30 m p.p.t.

 • Budowa w Mińsku Mazowieckim

  W Mińsku Mazowieckim przy ul. Tuwima powstaje kilkupiętrowy budynek mieszalny z garażem podziemnym. W podłożu zalegają wyłącznie grunty nośne reprezentowane przez utwory piaszczyste w stanie średnio zagęszczonym. Dla przeniesienia obciążeń od budynku wystarczające byłoby posadowienia na stopach i ławach fundamentowych, jednak ze względu na zapewnienie szczelność konstrukcji podziemnej wskazane jest zastosowanie płyty fundamentowej.

 • Hotel przy ul. Łączyny

  W bliskim sąsiedztwie Toru Wyścigów Konnych na warszawskim Służewcu powstaje czterogwiazdkowy hotel, w którym znajdzie się około 170 pokoi, centrum konferencyjne i centrum biznesowe. Obecnie trwają prace związane z wykonywaniem ścian szczelinowych oraz roboty ziemne. Na badanym terenie panują złożone warunki gruntowe. Poniżej powierzchni terenu zalegają zastoiskowe piaski gliniaste, pyły piaszczyste, pyły i gliny piaszczyste o zróżnicowanym stopniu plastyczności, od twardoplastycznych do plastycznych, IL=0.10 - 0.35.

 • Mieszkaniówka przy Wolskiej

  "Społem" Warszawska Spółdzielnia Spożywców Wola rozpoczęła realizacje budynku mieszkalnego z usługami i garażem podziemnym przy ul. Wolskiej 96. Prace budowlane wykonuje firma Bau Und Technik Polska. Teren inwestycji położony jest w rejonie tzw. rynny żoliborskiej, która jest wypełniona osadami zastoiskowymi i organicznymi o niewielkiej nośności, które zazwyczaj uniemożliwiają bezpośrednie posadowienie budynku i znacznie utrudnią prowadzenie prac budowlanych.

Podział na strony