Kolejny etap osiedla InCity

Trwają prace na budowie budynku mieszkalnego w kompleksie InCity. W otoczeniu ścian szczelinowych wykonywany jest dwukondygnacyjny garaż podziemny. Trudne warunki gruntowe wymusiły konieczność lokalnego przedłużenia ścian szczelinowych dając możliwość wykonania wymiany słabonośnych gruntów nasypowych sięgających w tym miejscu ponad 10 m ppt. Przeprowadzona wymiana gruntu pozwoliła uniknąć wykonywania kosztownych pali fundamentowych. Obecnie trwają prace przygotowawcze do budowy płyty fundamentowej. Generalnym wykonawcą prac budowlanych jest Unibep.