Biurowiec przy Pileckiego

Rozpoczęła się budowa budynku biurowego przy ul. Pileckiego na Ursynowie. Biurowiec posiadać będzie 3 kondygnacje nadziemne i jedną podziemną. Wykop fundamentowy realizowany jest w otoczeniu ekranu wodoszczelnego stosowanego do uszczelniania wałów przeciwpowodziowych. Ściankę o grubości 30 cm i długości 8 metrów, wzmocnią stalowymi dwuteownikami wykonała firma Soletanche. Jest to jedno z pierwszych zastosowań tego typu konstrukcji do obudowy wykopu budowlanego w Warszawie. Drążenie ekranu odbywa się w zawiesinie cementowo bentonitowej przy pomocy specjalnego urządzenia. Inwestorem jest firma Arche.