Osiedle Arche w Piasecznie

Rozpoczęła się budowa kolejnego etapu osiedla Bema przy ulicy Sienkiewicza w Piasecznie. Osiedle realizuje firma Arche. Budynki o czterech kondygnacjach naziemnych będą posiadały podziemne garaże. Budynki zostaną posadowione na płytach fundamentowych. Wykopy fundamentowe o głębokości przeszło 4,0 m inwestor realizuje jako szerokoprzestrzenne. W dnie wykopów występują średnio zagęszczone piaski drobne i średnie. Przegłębienia pod szachty windowe sięgają do poziomu wody gruntowej, który po skąpej w opady jesieni obniżył się o 0,85 metra.

W ścianie wykopu widoczny jest spąg leżącej nad piaskami warstwy twardoplastycznych glin piaszczystych. W mini galerii zamieszczono fragment przekroju geologiczno-inżynierskiego obrazującego ten obszar.