Pierwsze ściany szczelinowe na Łodzi Fabrycznej

Wykonano już pierwsze ściany szczelinowe na budowie dworca Łódź Fabryczna. Ściany sięgać będą głębokości 20-25 metrów poniżej dna wykonanego wcześniej wykopu szerokoprzestrzennego.

Grubość ścian będzie natomiast wynosiła od 1.0 do 1.2 m. Wykonawcą tej części prac budowlanych będą dwie firmy włoska Icotekne oraz czeski Zakladani Staveb. Zadaniem ścian szczelinowych jest umożliwienie wykonania wykopu, w tym poniżej zwierciadła wody gruntowej. Styki poszczególnych sekcji zostały tak zaprojektowane aby szczelnie odciąć napływ wody gruntowej do wykopu. Od jakości wykonanie tego elementu konstrukcyjnego zależy m.in. powodzenie prac odwodnieniowych.