Puławska 113

Rozpoczęły się prace budowlane przy ul. Puławskiej 113. Na niewielkiej działce powstanie budynek biurowy o 8 kondygnacjach nadziemnych z dwupoziomowym garażem podziemnym. Wykop będzie realizowany w otoczeniu ścianki berlińskiej. W podłożu inwestycji zalegają grunty nośne. Poniżej warstwy przypowierzchniowych gruntów nasypowych występują twardoplastyczne gliny piaszczyste i piaski gliniaste. Poniżej glin występują zagęszczone piaski średnie lokalnie drobne o stopniu zagęszczenia ID=0.70. Do głębokości 15.0 m ppt. woda gruntowa nie występuje w tej okolicy.