Trudna lokalizacja

Budynek apartamentowy powstaje na tyłach ulicy Puławskiej przy ulicy Boryszewskiej. Obiekt usytuowany jest przy Skarpie Warszawskiej. Jak wykazały badania geotechniczne pod powierzchnia terenu występują grunty nasypowe. Ich miąższość zwiększa się w części wykopu położonego bliżej skarpy. Wykonane wiercenia wykazały, że przy wschodniej krawędzi skarpy grunty nasypowe występują 3.0 metry poniżej dna wykopu. Dla przeprowadzenia tak głębokiej wymiany konieczne było zabezpieczenie skarpy wykopu. Firma Stump wykonała palisadę z dwuteowników.

Wymiana gruntu prowadzona jest odcinkami. W miejscu gruntów nasypowych wbudowywany jest chudy beton. Bezpośrednio pod gruntami nasypowymi zalegają trzeciorzędowe iły. Przeprowadzone obliczenia stateczności skarpy wykazały, że stopień stateczności jest równy n=1.36. Dla iłów przyjęto następujące parametry: gęstość objętościowa 20 KN/m3; kąt tarcia wewnętrznego 9 stopni; spójności 30 KPa.

Po wykonaniu części wykopu okazało się że ściana przylegająca do budynku sąsiada, pozostałość starej oficyny nie jest związana z budynkiem. Do czasu wykonania części konstrukcji budynku ścianę chroniła zapora ziemna. Została ona usunięta gdy można już było rozeprzeć ścianę o wznoszoną konstrukcję.