Budynek Skysawa

Budynek Skysawa

W budynku przy ulicy Świętokrzyskiej 34/36 przed laty mieścił się Instytut Francuski, który został utworzony w Warszawie w 1925 roku. Działania Instytutu przerwała II-ga Wojna Światowa a później „zimna wojna”. Po wizycie prezydenta Francji Charlesa de Gaulle’a w Warszawie w 1967 roku Instytut wznowił działanie. Można było skorzystać z biblioteki, oglądać interesujące filmy niedostępne w oficjalnej dystrybucji i uczyć się języka francuskiego. Instytut zmienił siedzibę a w 2017 roku budynek rozebrano. Właściciel terenu firma Polski Holding Nieruchomości zleciła projekt owego obiektu Polsko – Belgijskiej Pracowni Architektonicznej. Zaprojektowano budynek o wysokości 155 metrów. Ten wysoki budynek nie mieści się w pierwszej dziesiątce najwyższych w stolicy. Listę rekordzistów otwiera Varso Tower o wysokości 310 metrów. Na dziesiątej pozycji plasuje się Centrum Lim (170 m). W budynku Skysawa przewidziano i wykonano trzy poziomy kondygnacji podziemnych.

W bardzo trudnych warunkach na terenie powstałym po rozebranym budynku Geotest wykonał badania geotechniczne. Wiercenia sięgnęły do głębokości 30 metrów. W wielu miejscach konieczne było pokonywanie betonowych przeszkód. Udało się tez przeprowadzić sondowania CPT do głębokości 24 metry. Na podstawie wierceń i sondowań, ale też w oparciu o laboratoryjne badania wytrzymałościowo – odkształceniowe opracowano model podłoża gruntowego. Do głębokości 21 – 25.3 m zalegają półzwarte gliny piaszczyste i piaski gliniaste, które przykrywają warstwy piasków. Woda gruntowa pod ciśnieniem znajdująca się w piaskach stabilizowała się na rzędnej 101.60 m n.p.m. przeszło metr powyżej poziomu posadowienia, które wypadało w warstwie półzwartych glin piaszczystych. Woda gruntowa nie stanowiła przeszkody w realizacji inwestycji. Wykop w obudowie ze ścian szczelinowych został rozparty w dwóch poziomach kotwami i rozporami w jego narożnikach. Od strony sąsiadującego z wykopem 11 – kondygnacyjnego budynku zastosowano metodę podstropową/ Budowę prowadziła firma PORR. Budynek Skysawa jest jedynym budynkiem w Warszawie, który ma bezpośrednie połączenie ze stacją metra. Z nowego obiektu można bezpośrednio dotrzeć do stacji Rondo ONZ. Geotest brał udział także w budowie tej stacji, która stanowiła jedną z siedmiu stacji centralnego odcinka II – linii metra. Stację Rondo zbudowano bez kłopotów wynikających z budowy geologicznej, która tak utrudniała prace na pozostałych stacjach. Płyta fundamentowa stacji Rondo ONZ została posadowiona w tej samej warstwie półzwartych glin piaszczystych co fundamenty budynku Skysawa.