Rozbudowa Hotelu Airport Okęcie

Trwają prace budowlane przy nowym hotelu w pobliżu portu lotniczego Okęcie. Przy ul. 17 Stycznia powstanie 11 kondygnacyjny budynek z jednopoziomowym garażem podziemnym. Kondygnacja podziemna zagłębiona została na głębokość 3,5 m ppt . W podłożu panują złożone warunki gruntowe. W warstwie przypowierzchniowej rozpoznano grunty spoiste o niewielkiej nośności oraz wysoki poziom wody gruntowej, które wymusiły zastosowanie ścian szczelinowych. Poniżej poziomu fundamentów, stwierdzono występowanie glin piaszczystych w stanie półzwartym oraz zgęszczonych piasków. Autorem projektu jest pracownia Decorum, badania oraz dokumentację geologiczno-inżynierską wykonał Geotest.