Aktualności: Rozbudowy, przebudowy i rozbiórki

  • Budowa przy Żelaznej

    W końcu stycznia 2009 roku rozpoczęła się rozbiórka DT Feniks przy zbiegu ulic Żelazna i Sienna w Warszawie. Prace rozbiórkowe prowadziła firma Miner PBG. W miejscu domu towarowego powstanie budynek biurowy klasy "0". Inwestorem jest Europlan. Budynek o ośmiu kondygnacjach będzie miał dwa poziomy podziemnych garaży. W podłożu pod nasypami występowały pyły przewarstwione piaskami pylastymi przykrywające gliny piaszczyste. Na głębokości 9 - 11 metrów zalegał strop nawodnionych piasków drobnych. Woda w piaskach była pod ciśnieniem i stabilizowała się na rzędnej 28.50 m np. "0" Wisły. W celu weryfikacji parametrów geotechnicznych przeprowadzone zostały badania sondą CPT.

  • Przebudowa przy Poleczki

    W trakcie przebudowy jest ulica Poleczki. Razem z wybudowanym wiaduktem nad linią kolejową Warszawa - Radom. Stanowić będzie nowe połączenie Ursynowa z Okęciem. Droga odciąży zatłoczoną ulicę Marynarską. Przy ulicy Poleczki firma "Porr" realizuje budowę biurowców. Projekt powstał w pracowni RKW. Zaprojektowano jeden poziom garaży. Budynki będą miały pięć kondygnacji naziemnych.

  • Rozbiórka akademika SGGW

    Od rozbiórki budynku przy ulicy Madalinskiego w Warszawie, w którym jeszcze niedawno mieścił się dom akademicki studentek SGGW - rozpoczęła się budowa domu mieszkalnego, nowej inwestycji developera "Echo Investments". W trakcie rozbiórki zarysowała się konstrukcja sąsiedniego budynku. Wykonane zostało jego stalowe zabezpieczenie. Wykop zostanie zabezpieczony ścianką berlińską.

Podział na strony