Galeria Mokotów powiększy się

O prawie 5 tys. metrów kwadratowych powiększy się Galeria Mokotów, której rozbudowa trwa od kilku miesięcy. Dobudówka w kształcie litery L powstaje wzdłuż ul. Wołoskiej, gdzie zaprojektowano posadowienie na stopach fundamentowych oraz wzdłuż ul. Uniechowskiego, gdzie wykonano pale fundamentowe. Posadowienie pośrednie wykonano ze względu na obciążenie mimośrodowe tej części konstrukcji. Grunty w tym miejscu należą do silnie skonsolidowanych. Wykonane sondowania statyczne CPT wykazały obecność zwartych glin, których stopień plastyczności IL< 0.00.

Jak się później okazało grunty te, nie pozwoliły się urabiać podczas wiercenia pali. Ostatecznie pale zostały skrócone, ale dla zapewnienia odpowiedniej nośności wykonano iniekcję pobocznicy każdego z pali fundamentowych. Prace budowlane prowadzone są w trudnych warunkach atmosferycznych, które doprowadziły do uplastycznienia podłoża. Dla bezpiecznego posadowienia płyty parkingowej wykonano stabilizację mechaniczną przy użyciu kruszywa dolomitowego. Wykonawcą prac budowlanych jest Awbud.