Rozbudowa Osiedla Grafitowa w Pruszkowie

Zabytkowy budynek Fabryki Majewskiego

W Pruszkowie, przy ulicy Ołówkowej, rozpoczęła się budowa budynku nr 4 Osiedla Grafitowa. Geotest przygotował dokumentację geotechniczną dla inwestycji, a obecnie prowadzi nadzór geotechniczny. Budynek nr 4, tak jak i poprzednie, będzie miał jedną kondygnację podziemną. Wykop realizowany jest jako szerokoprzestrzenny, a jedynie w pobliżu zabytkowego komina wykonano zabezpieczenie „ścianą berlińską”. Nowoczesne budynki połączone zostaną z zabytkową zabudową Fabryki Ołówków „Majewski”. Fabryka powstała w 1889 roku, a jej wyroby uznawane były za najlepsze na świecie. W 1937 oku w tracie Światowej Wystawy w Paryżu ołówki techniczne Poloma 340 nagrodzono złotym medalem.

Warunki gruntowe na działce nie są skomplikowane. W dnie wykopu przeważają piaski, a tylko lokalnie uwidacznia się glina. W pierwszym kwartale 2020 roku planowane jest zakończenie prac.